Проекти

Плодотворни резултати от проекта за сътрудничество в научната сфера в Сливен

Нови археологически находки край крепостта "Туида"

Инициативата на Регионалния исторически музей в града под Сините скали за дългосрочно сътрудничество в областта на науката с университети в Мелитопол (Украйна) и Тараклия (Молдова), вече е увенчана с добри резултати в "Археологическо лято 2014". Тя се осъществява с финансовата подкрепа на община Сливен за провеждане на съвместни „студентски практики” за обучаващите се в специалностите „история” и „археология” от България и посочените университетски центрове от чужбина, и е един новаторски поглед към учебния процес в подходите на ръководствата им. Тази година практиката на младите хора се реализира върху късноантичната крепост „Туида” край Сливен, под ръководството на проф. Борис Борисов (катедра „Археология”, зам.-декан по управление на качеството и акредитацията във ВТУ). Научните контакти на РИМ – Сливен (директор Николай Сираков) и общината се изграждат чрез съвместни споразумения с посочените университети за споделяне на опит и научни работници.

Съвместната дейност на студентите от трите учебни звена и техните ръководители месец след началото на разкопките (започнали в средата на юни), вече се увенча с респектиращи находки: специалистите отвеждат открилата се - в резултат на проучванията, основа на „ранносредновековно”, неголямо по повърхност жилище, както и на останки от други помещения. Но към особено ценните открития те отвеждат намерения “знак” от епохата на императора на Византия Юстиниан I (527-565 г.) – рядката и с високо съдържание на злато монета „солидит” (от средата на VI в.) Артьом Краско е споходеният от късмета
да я намери студент, обучаващ се в Държавния педагогически университет в гр. Мелитопол. 

Отрадно е решението на РИМ, (подкрепено и от позицията на Националния исторически музей в София), находките, открити в регионите, да остават и се съхраняват в техните културни институти, както ще бъде експонирана в Сливенския и откритата при тазгодишните студентски археологически разкопки  златна монета.

Съвместната проучвателска дейност на младите хора допринася не само за човешкото им общуване, но и за научното обсъждане на важни въпроси от тяхното обучение, от съвместна научна и проучвателска дейност и за  изграждане на творчески контакти. Археологическите разкопки на ранновизантийската и късноантична крепост „Туида” ще завършат към средата на м. август т.г. По време на Римската и Византийската империи, както и на средновековната българска държава, изградените укрепителни старопланински съоръжения, част от които е и митичната крепост, са осъществявали отбраната на населението. Новите, от „Археологическо лято - 2014 г.” находки, ще дообогатят откритите през годините на това място, (където се създава старобългарско селище), сред които и оловен печат на княз Борис I.

Автор: Иванка Денева
30.06.2014 г. 00:18
Посетено: 1010
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/19562-plodotvorni-rezultati-ot-proekta-za-satrudnichestvo-v-nauchnata-sfera-v-sliven