Проекти

Научното сътрудничество между Община Сливен и БАН

Проект за изграждане на Регионален академичен център

Екип от научни работници и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров бяха на работно посещение в община Сливен, за да скрепят единението в бъдещата съвместна дейност между двете общности. Техните ръководители осмислят значението на образованието и науката в новите обществено-политически реалности  като двигател на усилията за подобряване условията на живот в регионите на България.
               
По тази причина на различни места в страната се създават РАЦ (Регионални академични центрове), като този в града под Сините скали е седмият. Бе изразено становище от видния учен Ст. Воденичаров относно целите на БАН за възвръщане на „нормалния икономически ритъм на страната” чрез обединение и активизиране на  научната общност. В това начинание чрез меморандума-споразумение, подписан от кмета на община Сливен Кольо Милев и председателя на БАН, са регламентирани пътищата, средствата на научното сътрудничеството и предстоящите общи дейности за осъществяване между институциите. На подписването присъстваха представители на медиите и бившият министър на културата на България, Георги Йорданов. Този акт на сътрудничество между двете институции вече открива възможности в Техническия университет в София и неговия Факултет и Колеж в Сливен да се изгради Регионалният академичен център.
            
Своето удовлетворение от подписването на документа изрази в словото си кметът Кольо Милев: „Респектът ми към Българската академия на науките и хората, които работят в нея, е огромен. Убеден съм, че и местната и централната власт трябва да се вслушват повече в думите и препоръките на учените, които са свързани с децентрализацията, търсенето на приходи от общините и извън държавната субсидия”. Сливенският градоначалник видя в този подход възможностите на партньорството с БАН и използването на научния потенциал на най-голямата научна общност в страната като средство за обезпечаване на по-благоприятно и перспективно развитие на община Сливен. К. Милев акцентира на резултатността от сътрудничеството, виждайки „изграждане на технологични центрове в Сливен, разработване и внедряване на комуникационни технологии за управление, организиране на съвместни образователни и квалификационни програми, а също така и съвместно участие в различни по вид проекти”. 
             
Такава бе и надеждата на акад. Ст. Воденичаров за постигане на резултати от съвместното научно сътрудничество не само в община Сливен, но и в стремежа за създаване на повече регионални научни центрове в „индустриалните  селища” на страната и тези с налична университетска общност и база. Всеобщо бе мнението, че предстои да бъдат извървени пътеките на последователната и плодотворна дейност за повишаване приноса на науката и новите технологии в битието на българина.
             
В последвалата работна среща на общинското ръководство с граждани, неправителствените организации, представители на културата и медиите - за изграждане на Обществен съвет към кмета, участие взе и зам.-министър Атанаска Тенева (Министерство на образованието и науката) - с предложения за усъвършенстване на дейността в сферата на професионалното образование и с идеи по развитие на бъдещото научно сътрудничество.


Автор: Иванка Денева
02.07.2013 г. 00:47
Посетено: 1154
Етикети: проекти, сътрудничество, БАН, Сливен, Регионален академичен център
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/17332-nauchnoto-satrudnichestvo-mezhdu-obshtina-sliven-i-ban