Проекти

Представяне на проекта "Re-Home"

В рамките на "Беседка за града"

Представяне на проекта "Re-Home"


◊ СЪБИТИЕТО

аrtnewscafe  представя:

Re-Home
Пловдив като Европейска столица на културата
Проект на студенти от УАСГ

в рамките на "Беседка за града"

12 март (вторник), 19:00 ч.
презентация, вход свободен


На 12 март в artnewscafe, Пловдив като продължение на серията лекции от инициативата „Беседка за града” ще представи проекта „Re-Home” на група студенти по архитектура към УАСГ по темата Пловдив като Европейска столица на културата.


◊ ПРОЕКТЪТ

Проектът представя архитектурна, устройствена концепция за развитие на град Пловдив, базирана на проучвания в глобален мащаб, включващ града с прилежащия му ареал, и в локален мащаб – самия град като структура от различни квартали и зони. Ще се адресират проблеми като културната събитийност и нейният ефект върху градската среда, стратегическото развитие на инфраструктурата и дългосрочния ефект върху Пловдив, преосмислянето на миналото и неговото активно включване в нашето настояще. Внимание ще бъде обърнато на културна инфраструктура на периферията на града, свободните и неусвоени градски пространства с потенциал за развитие.

Концепцията е базирана на задълбочено изследване на града и направени изводи за основните проблеми и перспективи, стоящи пред Пловдив. Публичното представяне има за цел да породи дискусия и да популяризира нетрадиционни мерки за ревитализация на градската среда.


Екипът на Re-Home се състои от петима студенти по архитектура към УАСГ, V курс, специализанти към катедра „Теория и История на архитектурата“: Мануела Вълчанова, Валерия Тодорова, Цвета Георгиева, Таня Думчева, Данаил Момчилов, с ръководител - арх. Велина Панджарова.

Автор:
аrtnewscafe
Публикация:
09.03.2013 г. 14:55
Етикети:
градска средаархитектураПловдиваrtnewscafe
инфраструктура
проект Re-Home
Посетено:
1145
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/16511-predstavyane-na-proekta-re-home