Проекти

Проект "Пътуващо театрално ателие"

Актьорите от Столичен куклен театър ще насочват децата в направата на собствена кукла, приличаща на изучаван литературен герой

◊ ПРОЕКТЪТ

Проектът „Пътуващо театрално ателие“ гостува на столични детски градини и училища, където заедно с подрастващото поколение и учители създава кукли и герои, познати от българското литературно наследство; разказани приказки в детските градини и спектаклите, включени в репертоара на СКТ.

Инициативата има за цел да подпомогне педагозите в общуването с деца и развитието на техните творчески възможности. Също така включва образователен елемент и културно представяне, което излиза извън границите на Столичен куклен театър (салоните), с приоритетна насоченост към деца. А това само по себе си се препокрива с приоритетите на Столична община, в частност Столична Програма "Култура". В зависимост от учебната програма на всеки випуск, актьорите от Столичен куклен театър ще насочват децата в направата на собствена кукла, приличаща на изучаван литературен герой. Заглавия като „Златка – златното момиче“ – по мотиви на български приказки, „Ние, врабчетата“ - Йордан Радичков и „Картини от една изложба“ - музика на М. Мусоргски, ще бъдат част от програмата „Пътуващо театрално ателие“. Ателието има амбицията да разкрие творческите умения и фантазия на децата, във възможно повече градини и училища, като графикът ще бъде съобразен с учебната програма, на всяка институция. И от друга стана, чрез нестандартния подход на обучение, да подпомогне учителите в диалога с децата и популяризирането на литературното творчество.

Целите на „Пътуващо театрално ателие” е да провокира творческите способности на децата и да подпомогне педагозите в други извънкласни подходи, с които децата да развият своите творчески умения. Амбицията на проекта да създаде мост между образователните институции и театъра, партньорство, което да обогати и двете страни, имащи един и същи таргет - детето. Претворяването на литературния герой, в артистичен продукт ще въвлече децата в едно разнообразие на преживяването. Изваждайки този емоционален елемент от тях, самите преподаватели и куклени специалисти могат да обменят опит. По този начин не само педагозите, а и театърът ще направят своите изводи доколко българското и световно литературно наследство е стигнало до децата. В тази връзка можем да определим проекта като творчески подход за разкриване на умения, както за деца, така и за педагози, родители и куклени специалисти.

Автор: Боряна Живкова
06.03.2013 г. 21:03
Посетено: 1242
Етикети: Столична община, ученици, литература, Столичен куклен театър, проект Пътуващо театрално ателие
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/16482-proekt-patuvashto-teatralno-atelie