Проекти

Покана за представяне на стратегически анализ за българската филмова индустрия

В рамките на съвместна инициатива на Столична община и Обсерватория по икономика на културата – "София – град на творческата икономика"

◊ ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Обсерватория по икономика на културата и Столична община,
съвместно с Изпълнителна агенция "Национален филмов център" и Асоциация на филмовите продуценти,
Ви канят на представяне на стратегически анализ за развитието на българската филмова индустрия "Икономически принос на българската филмова индустрия"

На 31 октомври 2012 г., 13:00 ч., ИА "Национален филмов център", зала, VI етаж, бул. "Княз Дондуков" 2А

За втора поредна година ще бъде представен анализ, относно икономическия принос на българската филмова индустрия по ключови икономически показатели - заети, добавена стойност/икономически принос, оборот, преки чуждестранни инвестиции, потребление, доказващи безспорен икономически растеж в условията на икономическа криза.

До този момент филмовата индустрия беше разглеждана като сектор, който получава субсидии и има „съмнителен“ икономически принос, а не малко бяха и гласовете, че такъв изобщо няма и държавата финансира с няколко милиона годишно, без да има икономически ефект. Чрез този анализ филмовата индустрия доказва, че към културната и социалната й „ефективност“, бихме могли да добавим и икономическа. Икономическите доказателства, че филмовата индустрия мултиплицира получените публични средства, генерира по-висока заетост, ръст на добавената стойност, оборота и т.н. поставя сектора, като един от водещите за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм.

Представянето на анализа "Икономически принос на българската филмова индустрия" се осъществява в рамките на съвместна инициатива на Столична община и Обсерватория по икономика на културата – "София – град на творческата икономика".


Автор: Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата
28.10.2012 г. 22:10
Посетено: 746
Етикети: Обсерватория по икономика на културата, Икономически принос на българската филмова индустрия, развитие на българската филмова индустрия, стратегически анализ
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/15669-pokana-za-predstavyane-na-strategicheski-analiz-za-balgarskata-filmova-industriya