Проекти

УНИБИТ координира Интензивна програма в Загребския университет

Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище

◊ СЪБИТИЕТО

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) е координатор на международната интензивна програма по Еразъм "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ, 2012-ERA-IP-11), която през своята втора година ще се проведе от 2 до 15 септември 2012 г. в Загребския университет, Хърватска. Домакин е Катедрата по информационни и комуникационни науки към Факултета по хуманитарни и социални науки.

Тази проектна година партньорската мрежа, която включва: УНИБИТ (София, България), Хасеттепе университет (Анкара, Турция), Загребски университет (Хърватска), се разширява с участието на Университет Париж Декарт (Франция). Координатор на програмата е доц. д-р Таня Тодорова, ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт” в УНИБИТ.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

25 студенти и 19 преподаватели ще си взаимодействат в двуседмична образователна програма, която включва следните теми:
. Библиотечен, информационен и културен мениджмънт. Информационна грамотност (подтеми: Автоматизация и мениджмънт на библиотеките; Обслужване на потребителите в дигиталната ера: Дискусионни въпроси и необходими решения; Стимулиране на четенето – добри библиотечни практики);
. Опазване и достъп до културно-историческото наследство. Дигитални библиотеки (подтеми: Културни политики и стратегии на Европейския съюз; Дигитални библиотеки; Публичните библиотеки и дигитализацията на културното наследство. Участие в Европеана);
. Интелектуална собственост. Информационно брокерство (подтеми: Фолксономията - новият подход за организация на знанието в библиотеките; Информационното осигуряване в дигитална пазарна среда; Аутсорсингът като мениджърска стратегия в библиотеките);
. Информационни технологии в библиотеките, архивите, музеите и други културни институции (подтеми: Интернет услугите в подкрепа на библиотечното обслужване; Социалните мрежи и библиотечните и културните институции. Facebook на обществените библиотеки в България, Хърватска, Франция и Турция; Библиометрия; Електронно правителство).

По всяка тема студентите имат теоретични лекции от страна на международния преподавателски екип, като акцентът е представяне на различни теории, подходи и практики според специализацията на дадения експерт. Теоретичният материал се осмисля и тества чрез разнообразни учебни методи (уъркшоп, семинари, дискусии, самостоятелни задачи и Case Study в културни институции – Националната и университетска библиотека в Загреб; Държавният архив на Хърватска; Публичната библиотека на Загреб).

Провежда се и изнесен учебен ден на тема „Социализация на културно-историческото наследство” с посещение на: Националния парк Плитвички езера и на културни маршрути в крайбрежния град Задар. В БИКМ-АЛУ международните отбори се формират на тематичен принцип и позволяват специализация на студентите по конкретна тема.

Мисията на проекта е чрез използването на богат методически инструментариум да се осъществи образователен процес, насочен към усвояване на интердисциплинарни знания и умения, съответстващи на новите изисквания в професионалната реализация на студентите в библиотечно-информационния и културен сектор и в отговор на политиката за висше образование и инициативата на Европейския съюз за „Нови умения за нови работни места”. 

Автор:
УНИБИТ
Публикация:
30.08.2012 г. 14:19
Етикети:
проектипрограма ЕразъмЕразъм в библиотечно-информационното образованиеУНИБИТнаучни форуми
Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
Хърватска
Загребски университет
Посетено:
1433
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/15317-unibit-koordinira-intenzivna-programa-v-zagrebskiya-universitet