Проекти

До 9 април Столична община приема проекти по Столична програма "Култура"

Възможност за реализация на интересни, новаторски и обществено значими за културния живот на София проекти

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

До 9 април Столична община приема проекти по Столична програма "Култура"


Вече пета година Столична община финансира събития чрез Столична програма “Култура”, която наследи стартиралата през 2007 г. Меценатска програма „Култура”. Освен чрез Календара на културните събития, Столична община стимулира развитието на културата в София, отделяйки през 2012 г. 1 300 000 лв. за финансиране на проекти на конкурсен принцип.

През последните години Столична програма „Култура” получи обществено признание и популярност и се утвърди като мощен финансов източник на конкурсен принцип в областта на културата. Програмата предоставя възможност за изява на творците, както и за реализация на интересни, новаторски и обществено значими за културния живот на София проекти.

И през 2012 г. Столична програма “Култура” е в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г. Сред приоритетите й са насърчаване на сътрудничеството между културните оператори, хората на изкуството в София и други държави-членки на ЕС във всички сектори на културата; подчертаване богатството на европейското културно разнообразие и на приноса на българската култура към него; активизиране участието на гражданите, живеещи в София, в културните процеси и повишаване интереса на чуждестранните граждани към столицата ни.

През 2012 г. проекти ще се приемат в една сесия, от 9 март до 9 април, включително. Ще се кандидатства по девет направления, обхващащи различните видове изкуство, както и любителско изкуство, детско творчество и др.

Столична програма "Култура" се ръководи в дейността си от принципите на прозрачност, равнопоставеност на кандидатите и обективност при подбора и оценката на проектите. Програмата съфинансира до 80 % от бюджета на целия проект, а кандидатстващата организация трябва да осигури минимум 20 % от сумата, необходима за реализацията на проекта. Само по Направление 8 „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата” собственото участие на кандидатите е в размер на минимум 10% от стойността на проекта, под формата на парични средства, наличен персонал или техника.

За улеснение на кандидатстващите през 2012 г., част от документите (удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата и към Столична община, банков документ и свидетелство за съдимост) ще се изискват само за одобрените за финансиране проекти. Тези и други промени и допълнения по процедурата са отразени в Правилата за работа на Столична програма „Култура", утвърдени с Решение на СОС от 08.03.2012 г.

Подробна информация и формулярите за кандидатстване за 2012 г. ще намерите на електронната страница на Дирекция „Култура” www.sofiaculture.bg.  
      

Автор: Столична община
11.03.2012 г. 17:53
Посетено: 1684
Етикети: програма Култура, проекти, Столична община, финансиране култура, култура и пари, културни проекти
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/14290-do-9-april-stolichna-obshtina-priema-proekti-po-stolichna-programa-kultura