Проекти

Dance Port Derida

Обучителна и тренинг програма в областта на съвременния танц

Dance Port Derida


◊ ПРОЕКТЪТ

Dance Port Derida е едногодишна обучителна и тренинг програма в областта на съвременния танц, разработена от Derida Dance и финансирана от Фондация “Америка за България”. За втора поредна година Derida Dance Center е мястото в София, което ще предлага безплатен ежедневен тренинг за поддържане на добра физическа кондиция.

След успешното приключване на „Пробиотик за съвременния танц в България” - програма, насочена към професионалните танцьори, през 2012 година екипът на Derida Dance и Фондация “Америка за България” предоставят нова възможност за безплатно включване в програмата Dance Port Derida на желаещи без опит, но с творчески потенциал за развитие. В продължение на една година те ще имат възможност да изградят стабилна танцова основа и умения за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.

 

◊ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Включването в програмата става по два модула:

• Модул 1 - Обучителна програма за начинаещи

• Модул 2 - Тренинг програма за професионални танцьори


Модул 1:

. Какви са целите на модула?
- Да подготви психофизиката на участниците за бъдеща професионална реализация в областта на съвременния танц и физически театър.
- Да развие и обогати движенческата култура и атлетичност на участниците, запазвайки тяхната творческа индивидуалност.

. Кой може да кандидатства?
За включване в Модул 1 на програмата Dance Port Derida могат да кандидатстват всички желаещи да се занимават активно със съвременен танц. Не се изисква предишен опит, както и образование свързано с танцовото изкуство. Ще бъде реализирана предварителна селекция за избор на участници.
 
. Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012 г. и приключва в края на същата годината.

Обучителната програма включва над 550 часа и ще бъде провеждана от понеделник до петък в интервала между 17:00 и 19:00 часа. Периодично ще бъдат организирани уъркшопи и презентации с различна интензивност и продължителност.

. Какво включва обучението?
Ще бъде реализиран систематизиран подход, целящ да развие възможностите за движение и себеизразяване.
Чрез организираните класове се цели повишаване  на силата, издръжливостта и гъвкавостта.     

Практическа част:
- Тренинг: съвременен танц, класически балет, йога, тай чи, брейк денс, капоейра, стречинг.
- Взаимодействие с видео среда и сценично осветление.
- Участие в отворени презентации пред публика.
- Композиция на движението.

Теоретична част:
- Идейно структуриране.
- История на съвременния танц и физически театър.
- Разговор-беседи с гостуващи хореографи и танцьори.


. Как ще бъде определяно нивото на участниците по време на обучението?
През целия период ще бъдат организирани четири презентации, на които ще бъдат представени  резултатите от проведеното обучение. Участниците, които не покажат задоволителен напредък в съответния етап от обучението, ще загубят правото си да посещават тренингите от програмата.

. Какво предстои след края на „Dance Port Derida”?
Една от основните цели на програмата е приключилите успешно обучителната програма да разполагат с богата движенческа култура, творческа индивидуалност и познания - предпоставка за активна творческа ангажираност и бъдещо професионално израстване.

В последния етап от протичането на програмата Dance Port Derida, участниците ще бъдат включени в спектакъл, продуциран от компанията. Успешно завършилите Dance Port Derida ще могат да се включат в проекти, програмирани за 2013 година.

. Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят европейски формат на автобиография (http://www.derida-dance.com/dd/images/docs/CV-BG-DPD.doc) и да го изпратят на имейл info@derida-dance.com до 20 януари 2012 година. В периода от 20 до 30 януари 2012 ще бъдат проведени три работни ателиета. След тяхното приключване ще бъдат обявени селектираните участници.

При липса на присъствие, равняващо се на 75% от часовете, се отнема достъпът до обучението в рамките на програмата.

 
Модул 2:

. Какви са целите на модула?
- Да предостави възможност за поддържане на добра физическа кондиция.
- Да провокира създаване на нови контакти и бъдещи сътрудничества между участниците в програмата и гостуващите хореографи.
- Да подобри професионалните качества и конкурентноспособност на артистите в областта.


. Кой може да кандидатства?
Модул 2 от Dance Port Derida е насочен към танцьори, завършили профилираните учебни заведения, както и артисти с реализирани не по-малко от пет проекта в областта на съвременния танц.

. Каква е продължителността и времевия график?
Тренинг програмата стартира през февруари 2012 г. и приключва в края на същата годината. Всички екзерсиси и уъркшопи ще се провеждат в делнични дни, с различна интензивност.

. Как се кандидатства?
Всички желаещи трябва да попълнят формуляр за кандидатстване (http://www.derida-dance.com/dd/images/docs/DPD-module2.doc) и да го изпратят на имейл info@derida-dance.com. Кандидатите от Модул 2  заплащат административна такса от 15 лева между първо и десето число за месеца, в който биха желали да участват.


Тренинг програмата ще се провежда в Derida Dance Center на ул. "Индустриална" 11 (в района на Сточна Гара).

Автор:
Derida Dance
Публикация:
04.01.2012 г. 20:43
Посетено:
1447
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/13875-dance-port-derida