Проекти

Стипендии по програми: Изкуство и археология на свещеното и Визуалната култура във Византия

Стипендиантска програма на Фондация "Гети"

◊ СЪБИТИЕТО

Американският научен център в София иска да Ви информира за стипендиантската програма на Фондация "Гети", САЩ, организирана посредством Съвет на американските изследователски центрове в чужбина (CAORC).

Програмата предоставя възможност за работа по самостоятелен изследователски проект в Алжир или Турция, свързан със следните семинари: Изкуство и археология на свещеното (семинарът ще се проведе в Алжир) и Визуалната култура във Византия (семинарът ще се проведе в Турция).

• Кандидатите трябва да са защитили докторска степен или да имат професионален опит в областта на история на изкуството.

• Независимите изследвания трябва да бъдат проведени през периода от 9 юни до 16 юли 2012 г.

• Стипендията от фондация "Гети" включва пътните и дневни в размер на $ 7 500.

• Българските изследователи ще могат да подадат молби чрез Американския научен център в София (ARCS).

• Краен срок 1 февруари 2012.


. За по-подробна информация вижте:
http://arcsofia.org


Американски научен център в София
ул. "Васил Петлешков" 75
София, 1510
тел.: (02) 947 94 98


Автор:
Американски научен център в София
Публикация:
07.11.2011 г. 22:28
Етикети:
Американски научен центърстипендии
Фондация Гети
Визуалната култура във Византия
Изкуство и археология на свещеното
Посетено:
1365
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/13496-stipendii-po-programi-izkustvo-i-arheologiya-na-sveshtenoto-i-vizualnata-kultura-vav-vizantiya