Проекти

Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика

21-23 юли 2011 - социални и естетически провокации в градска среда

Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика


◊ СЪБИТИЕТО

Имаме удоволствието да ви представим първата отворена за посещение изява, част от проекта „Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика.“

Проектът е победител в конкурса „Моят малък, красив европейски проект“, организиран от евродепутата Надежда Нейнски и Съюза на демократичните сили.

Тази своеобразна младежка инициатива е дело на група от млади специалисти – арх. Ваня Кръстева, арх. Владимир Чангулев, урбаниста Йорданка Колева и Пламен Петров. Като екип това е тяхна първа изява в областта, макар всеки от тях да е работил по множество проекти в сферата на междукултурния обмен и изкуствата.

Първата отворена изява по проекта ще се състои в два поредни дни – 22 (петък) и 23 (събота) юли 2011 година. Организирани са общо четири прояви през тези два дни, които ще се реализират в различни обществени пространства.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

„Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика“ е проект, които има за цел да изгради мостове и очертае главни паралели между градската среда на българската столица – София, и други европейски столици. Основната хипотеза, от която изхожда екипът, е, че живеещите в София не познават града, който обитават. София е населена сякаш с чужденци, които са лишени дори и от любопитството на туриста. Инициаторите на проекта са склонни да твърдят, че непознаването на средата, в която живеем, е предпоставка за оформянето на едно общество от  мъртви Чехови души, общество от недоволни и неудовлетворени от себе си и света хора, които са попаднали във вертепите на забързаното глобално ежедневие, неспособни да се наслаждават на света около себе си. Общество, което иска да промени средата, в която живее, но няма отговора на въпроса: Как това да се случи? А още древните общества са осъзнали, че за да може едно нещо да бъде променено, първо трябва да се познава обекта, който искаме да променим. Държавници и интелектуалци желаят нашата столица да бъде едно по-добро място за живеене и предприемат различни крачки, за да осъществят тези планове, но не са направили най-важната стъпка – не са опознали София, не са разбрали града.

„Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика“ е инициатива, която се стреми да запознае жителите на София с потънали в прахта на делниците силуети на града – красиви, привлекателни и забравени силуети, в които се разкрива ярко европейско присъствие, като определението европейски бива да бъде мислено не като топографско понятие, а като начин на мислене.


◊ ПРОГРАМАТА

Акция І: „Aдминистративен кръстопът”
. Дата: 21 юли 2011 г. (петък)
. Времетраене:  16:00-18:00 ч.
. Локация: Фонтанът между сградата на Президентството и тази на Национален археологически музей, площад „Атанас Буров“
. Участници: Екипът на проекта + десет (петнадесет) младежи от ромски произход
. Задачи: Младежите от ромски произход са облечени с бяла тениска и са насядали по контура на фонтана. В ръцете си държат дебели книги, от които четат едновременно. Провеждат се анкети със случайни минувачи, документира се случващото се с фотоапарат и дигитална камера. Провеждане на анкети с младежите от ромски произход.
. Цели на акцията: Да демонстрираме контраста „роми-книги“, който се е наложил като убеждение в българското общество. Освен това настоящата акция цели да покаже, че всеки гражданин преди всичко останало (етнос, религия, цвят на кожата и пр.) е човек и общото социално тяло, както и ефективните управленски практики, са тези, които конституират поведението на която и да е етническа група. С подобна акция ще покажем на порядъчния българин, че ромите, също могат да държат книги в ръцете си и да четат в градска среда, като тук правим опит да поставим въпроса: Как ние позволяваме на тази етническа общност да функционира в нашата градска среда? И не на последно място, ще покажем на самите младежи, участници пряко в акцията, че те могат не само да участват в подобен род дейности, но и сами да се превърнат в инициатори на такива. Анкетите които ще се проведат с тях, ще дадат една добра база от информация за техните проблеми, желания и мечти.
. Таргет групи: Гражданите на София – от случайни младежи, през средното поколение, до хората от третата възраст. Тук трябва да отбележим, че особен интерес представляват „хората в костюми“ – хората от държавната администрация.

Акция ІI: „Борисова градина”
. Дата: 22 юли 2011 г. (петък)
. Времетраене: 19:00-21:00 ч.
Локация: Борисова градина – главна алея
. Участници: Екипът на проекта + Радомир Данков, Дарина Георгиева, Борислав Колев, Константин Кьосев, Милена Стоянова, Рафаил Георгиев, Пламена Дончева, Мария Цанева, Цветелина Петрова, Боян Александров, Любомира Христакиева, Божил Игнатов.
. Задачи: Участниците ще симулират ситуирането на нов градски обем в централната алея на Борисовата градина – фонтан или център за забавление на деца. Ще се наблюдават човешките реакции и ще се документират с фотоси и интервюта.
. Цел: Да проверим имат ли отношение към парковата среда живеещите в София. Един от основните проблеми на парковото пространство в града е пренаселеността му, затова ние ще проведем акция в реална градска среда и в реално градско време – петък вечер, когато парковете са изключително оживени, с цел завладяването на собствена територия. Ще бъдем облечени като негатив на типичния ползвател на парка (основна функция рекреация – облекло спортно, цел почивка и наслаждение от природата) – официално, със строги костюми и ще изиграем такъв тип поведение, за да наблюдаваме реакциите на хората и да провокираме мислене в търсената от нас тема. Правим тази акция и с още една важна цел: Провокация на общата маса от хора, да осмислят собственото си поведение в общото парково пространство. Зелените площи са на всички нас – те не са частна собственост. Отношението ни към тях, а и поведението ни трябва да са съобразени с това. Може би няма да е крайно ако кажем, че освен всичко останало, тя поставя съществения въпрос: има ли българинът култура на поведение в обществената среда?
. Таргет групи: Посетителите на парка, граждани на София, всякаква възраст.

Акция „Градски транспорт”
. Дата: 23 юли 2011 г. (събота)
. Времетраене: 07:00–09:00 ч.
. Локация: Тролейбус № 6
. Участници: Екипът на проекта.
. Задачи: Да поднесем чаша кафе на гражданите, да им почистим, да създадем по-добра среда. Да им партнираме при слизане и качване в превозното средство.
. Цел: Да отчетем отношението на гражданите към качеството на услугата градски транспорт. Да проверим те изискват ли качество (какви са техните нива на изискване и очакване) и възприемат ли градския масов транспорт като услуга, която Общината им предоставя. Освен това имаме за цел да покажем как общественият транспорт, който не е просто средство за транслация от точка А до точка Б, а е място на среща и контакт с познати и непознати, трябва да бъде мислен като обществена среда, в която множество хора пребивават 6-7 часа, а понякога и повече на седмица. Доколко привикваме със заобикалящите ни абсурди и каква е границата ни на търпимост? Имаме ли избор и ако отговорът е „да“, то какво бихме предпочели – да променим – отношението си към проблема, с който се сблъскваме ежедневно, или самите себе си? Дали всъщност бездействието и липсата на мнение не са ни довели до днешната, не дотам розова, действителност?
. Таргет групи: ползватели на градския транспорт, граждани на София, всякаква възраст.

Акция „Гето” (І част)
. Дата: 23 юли 2011 г. (събота)
. Времетраене: 10:00–12:00 ч.
. Локация: Парковото пространство на ъгъла на булевардите „Джавахарлал Неру“ и „Панчо Владигеров“ непосредствено до църквата „Св. Климент Охридски“.
. Участници: Екипът на проекта + Боян Александров, Александър Попиванов.
. Задачи: Украсяването на улицата с балони, провеждането на анкети с минувачите, които ще бъдат ангажирани (по желание) с надуването на балоните. Сгъване на оригами и украсяване, облагородяване и почистване на района. Поставяне на уведомителна телеграма на входа на Общината.
Цел: Да провокираме жителите на района да участват в обща кауза. Чрез своеобразното обществено надуване на балони, в което всеки оставя своя дъх, тоест частица от себе си, целим да провокираме хората да мислят в посока, подобна на тази: „Ние живеем на тази улица, тя е наша и е възможно да я превърнем в едно по-приятно място за движение. Всичко зависи от нашия дъх!“. Освен това целим да привлечем администрацията на района. Поставянето на уведомително писмо с текст, който разяснява проведената в почивния ден акция, и наличието на окачените по дърветата балони. В тази телеграма ние ще упоменем, че ако тези балони не са желателни, ще бъдат отстранени и ще бъде оставен телефон за връзка. Целим да проследим активността на местната общинска структура при провеждането на подобни инициативи.
. Таргет групи: Хората от района – без етническо, възрастово и каквото и да е диференциране на групите. Допълнителен фокус – децата.

Акция „Гето” (ІІ част)
. Дата: 23 юли 2011 г. (събота)
. Времетраене: 16:00–17:00 ч.
. Локация: Кооперативен пазар в жк “Люлин” на булевард „Захари Стоянов“, точно срещу спирката на автобусна линия № 111 и тролейбус № 7.
. Участници: Екипът на проекта + Боян Александров, Александър Попиванов.
. Задачи: Засаждане на цветя. Поставяне на уведомителна телеграма на входа на Общината.
. Цел: Целите на акцията повтарят тези, поставени в първата част. Освен това с посаждането на цветя – точно пред използваните за кофи за боклук саксии пред Общината, се цели провокация, както на самите жители така и на самата общинска администрация. Текстовото съобщение, което ще се залепи пред сградата на Общината, ще съдържа и инструкция за поливане на засадените растения. Отново ще бъдат оставени координати за връзка с нас.
. Таргет групи: Хората от района – без етническо, възрастово и каквото и да е диференциране на групите.


Автор:
Пламен Петров
Публикация:
21.07.2011 г. 18:26
Етикети:
инициативаЕвропаестетикагетоградСофияпроект
Надежда Нейнски
СДС
социална провокация
естетическа провокация
гражданите на София
Посетено:
2169
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/12921-moyata-krasiva-evropa-iz-ulitsite-na-sofiya-grad-geto-estetika