Проекти

Творческо писане

Нова магистърска програма в НБУ

Творческо писане


◊ СЪБИТИЕТО

От следващата академична година (2011-2012) департамент "Нова българистика" в Нов български университет предлага и магистърска програма по творческо писане.

Тя ще е с продължителност две години: три редовни семестъра и един за подготовка на магистърска теза – проект за книга в жанровете на поезията, прозата или драмата в зависимост от конкретната насоченост на магистранта.


◊ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Съответните модули ще бъдат водени от доказали себе си автори и преподаватели: Михаил Неделчев, Емилия Дворянова, Едвин Сугарев, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Биляна Курташева.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Програмата е замислена като практическа. В нея има само няколко базисни теоретични курса – за моделите на модерната литература, за не-човешкото в литературата, за психологията на литературното творчество и за литературата и другите изкуства. Ще бъдат застъпени всички методи на преподаването - от work shop-а до лекцията. Към всеки практически курс е предвиден извънаудиторен, в който да се правят коментари на написани от магистрантите текстове, упражнения, близко четене на литературни произведения и анализ. Сериозно е застъпено и критическото писане, както и есето като „пан-жанр”, жанрови форми като „фентъзи” или криминалната интрига, а също и мемоара.


◊ ПРИЕМ

Изискванията за прием са ръкописи или публикувани текстове в проза или поезия. За повече въпроси се обръщайте към Емилия Дворянова: edvoryanova@abv.bg или посетете сайта на НБУ.


◊ СЛЕД ТОВА

На добрите текстове, които се пишат по време на обучението, ще се осигурява публикация в авторитетни издания. Магистратурата би дала насока на умеещия да пише добре и за реализация в медиите, където подобно умение е от значение.

Автор:
НБУ
Публикация:
30.05.2011 г. 12:12
Етикети:
Нова българистикамагистърска програматворческо писанепроектиНБУ
писане на есе
писане на драма
писане на поезия
писане на проза
Посетено:
2028
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/12585-tvorchesko-pisane