Проекти

Сливен откри Информационен център по проекта "Глоб@лни библиотеки"

Част от инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”

◊ СЪБИТИЕТО

С откриването на Обучителен и информационен център в Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, градът под Сините скали влива усилията си за реализиране на първия етап по програмата „Глобални библиотеки – България” (2009-2013 г.). Тя е част от инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, осигуряваща в над 900 обществени библиотеки компютри, електронни услуги и достъп до интернет за потребителите и повишаване професионализма на 3000 библиотекари в страната ни чрез обучението им (на трите етапа на проекта). Ограниченото присъствие днес на техника и подготвени специалисти в малките населени места прави програмата ценна заради ориентираността си и към читалищните библиотеки в тези селища. 

Анкетираните на предварителния етап (2010-1012 г.) служители от още 700 библиотечни центрове ще усвоят програмата за обучение по проблемите на структурирането и набирането на фондовете, ползване и предоставяне на електронни услуги, „застъпничеството” и др. Начинанието се осъществява чрез партньорството на Министерство на културата (водеща институция), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българската библиотечно-информационна асоциация, Програмата на ООН за развитие (Изпълнителна агенция) и Националното сдружение на общините в Р България. Фондацията на семейство Гейтс осигурява средствата по проекта с грант в размер на 15 млн. щ.д.; дарение на софтуер от Майкрософт за 6 млн. щ.д., както и „насрещен принос от 29 млн. щ.д. от централната и местната власт в България”. 50 млн. щ.д. е отделеният общ бюджет за реализиране на програмата в държавата ни.  ◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Организаторите свързват целите на проекта с разширените възможности за общуване на различните социални и професионални групи и етноси, с усвояването на знания и умения от потребителите за личностно развитие, подтик за „учене през целия живот” и дух на предприемачество. Похвална е надеждата библиотеките, според програмата, все повече да се превръщат в „институти за културна идентичност, съхраняващи творческия потенциал и местните традиции и обичаи”, привличайки в образованието хора от всички възрасти и особено деца, ученици и студенти. Така българските граждани ще получават потребна и полезна информация и достъп до нея.


В Сливен Обучителният и информационен център бе открит от Трендафил Меретев – ръководител на „Глоб@лни библиотеки - България”, Радост Костова – зам.-кмет по културата в Община Сливен и от Десислава Танева, депутат. В новопостроената сграда към библиотеката, в присъствието на управителя на област Сливен, на зам.-кметовете на Нова Загора, Котел и Твърдица, общински съветници, представители на медиите и директори на училища, бяха изложени, с презентация от Тр. Меретев, целите, съдържанието и перспективите на програмата. Тук присъства и Огняна Главусанова – програмен директор по Програмата на ООН за развитие.


Директорката на РБ „Сава Доброплодни” Росица Петрова-Василева (главен координатор по проекта за областта)  подчерта избора от организаторите на културния институт в Сливен - утвърдено информационно и обучително средище, както и на всички кандидатствали по проекта 24 библиотеки и читалища от региона. Действително, по „пътя си през годините” Регионалната библиотека осъществява практически действия за приобщаване на читателите към „информационния век и общество” и показва активно отношение за внедряване на информационните технологии в съвместната си дейност с потребителите на богатите книжовни и „електронни фондове” и масиви: автоматизация (1993 г.); по общия проект с гр. Торнхейм (Техническия университет, Норвегия) още през 1996 г. тя предлага, „сред първите”, „интернетни услуги” за читателите, а електронното документиране въвежда през 1999 година - след обучителни програми и обхватен проект по програма „Фар” за библиотечните работници от България. В условията на прехода е от единиците в страната, осъществила през 2009 година „строителство на библиотека” - разширение, с новосъздадена модерна, високотехнологично оборудвана сграда, към съществуващата. От десет години насам най-голямото книжовно средище на Сливен се утвърди като център за обучение на специалистите от библиотеките на Сливенския и Ямболския региони за придобиване на „компютърна грамотност”. Усъвършенстването на компютърните умения от гражданите в различните възрастови групи е цел и непрекъснат процес в библиотеката  от 2000 г. насам - чрез съвместните проекти с Фондация „Чарлз Стюарт Мот”, „Отворено общество” и др. Общите обучителни програми на РБ „Сава Доброплодни” с Института за международно сътрудничество в Хановер, Германия, и Сдружението на германските университети позволява на включените в специализираните курсове да придобият компютърен паспорт по европейски стандарти „X pert” и “X pert master”. 


В обосноваването на програмата и отговора на въпросите Трендафил Меретев подчерта ролята на бързия и лесен достъп до информация в услуга на гражданите по важни аспекти на осведомеността им: до законодателни актове и документи, възможности за работа и собствен бизнес, по проблемите на осигуряването (здравно, социално и пенсионно), до подпомагащи ученето през целия човешки живот източници. Интересите на присъстващите бяха свързани и с процесите за дигитализиране на документи и произведения на книжовността и изкуството, съхранявани в местните книжовни центрове (старопечатни и  редки книги), но с голяма национална и обществена значимост. Бе обоснована необходимостта от съгласие на изпълнителната власт в България и МК за създаване на национална програма за дигитализация на информационните източници и мястото на регионалните библиотеки в този процес. Трендафил Меретев акцентира и върху ролята на „Глоб@лни библиотеки - България” за разкриване от регионалните общности на „богатството на своите бит и култура, за съхраняване паметта на предците, приноса към световното културно наследство и развиване на чувство за общностна принадлежност” у гражданите.


След презентацията присъстващите разгледаха новия център и се запознаха с възможностите на разширените, по програма „Глобални библиотеки”, електронно-информационни и обучителни услуги в Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, Сливен.

Автор:
Иванка Денева
Публикация:
30.11.2010 г. 15:22
Посетено:
1457
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/11274-sliven-otkri-informatsionen-tsentar-po-proekta-glob-lni-biblioteki