Проекти

В НБУ създават социална мрежа за взаимопомощ между студентите

Намери приятел @ НБУ

В НБУ създават социална мрежа за взаимопомощ между студентите


◊ СЪБИТИЕТО

В НБУ създават социална мрежа за взаимопомощ между студентите

Инициативата на Студентски съвет - „Намери приятел @ НБУ” ще свързва студенти от по-горни курсове с практически опит в академичната и административна система на университета с новоприетите им колеги, които имат нужда от помощ и подкрепа при ориентацията си в НБУ и студентския живот въобще – опознаването на учебния кампус и околността, възможностите за участие в различни клубове по интереси, спецификите на обучителния процес и др.

За целта, Студентския съвет на НБУ ще свързва заявилите желание за това първокурсници с техни сходни по интереси и академичен профил колеги, действащи като доброволци през целия семестър. Доброволците ще бъдат длъжни да отделят част от личното си време, за да поддържат директен или имейл контакт със своите новоприети колеги, да отговарят на техните въпроси и да търсят решение на възникнали проблеми и неясноти. Въобще, да помагат за справянето с казуси, за чието разрешаване и те самите биха искали да са имали подкрепа при адаптацията си към НБУ и спецификите на висшето образование. За целта, всички доброволци, ще преминат специално обучение с цел придобиване на необходимите знания и умения за комуникация.


◊ ИНИЦИАТИВАТА

Инициативата се въвежда за първи път в България, но е добре известна в Западна Европа и САЩ като Academic tutoring, което е форма на „менторство” – процес на предаване на знания, умения и подкрепа между две страни - „ментор” и студент (група от студенти) с по-малко информация и опит, релевантни към тяхното образователно или професионално развитие.

„Намери приятел @ НБУ” ще се опита да докаже, че вътре в студентската общност на даден български университет може да съществува солидарност и желание за сътрудничество, създаване на нови контакти и приятелства и взаимна подкрепа между студентите, каквито напоследък все по-рядко виждаме около нас, извън виртуалното пространство на мрежи като „Фейсбук” и др. Участниците в инициативата ще имат възможност по време на периодични специално -организирани от Студентски съвет събития – партита, обучения, тренинги, туристически пътувания и други, да укрепват своите отношения и да се превърнат в сплотена група от активни и дейни млади хора, вътре и извън университета.

. За повече информация за „Намери приятел @ НБУ” и процедурата за участие: http://studentskisavet.com/content/findafriend


Христиан Даскалов
Председател на Студентски съвет на НБУ
0897 813 729
studentcouncil@nbu.bg

Автор: Христиан Даскалов
26.09.2010 г. 14:32
Посетено: 1301
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/10759-v-nbu-sazdavat-sotsialna-mrezha-za-vzaimopomosht-mezhdu-studentite