Проекти

Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение

Безплатно обучение по приложна графика

◊ СЪБИТИЕТО

Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение „Дедал”

набира кандидати


• за престоящата „Зимна школа по изобразително изкуство Дедал 2010-2011”, финансирана от Фондация „Америка за България“.

В школата безплатно се обучават деца и младежи от 8 до 18 години. Творческата среда създава условия за развитие на таланта и социална интеграция, тъй като част от децата нямат възможност да се радват на нормално детство и семейна среда.

Записването за зимната школа ще се проведе на 25.09.2010 г., събота, от 10.00 до 13.00 ч. в Художествено ателие „Дедал“, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на стоматологията, 7 ет.).
Новопостъпилите кандидати да носят от 3 до 5 свободни творби.

 
• Сдружението набира и кандидати от 12 до 18 години за безплатно обучение по приложна графика по проект „Съвместимост – изкуство и техника”, финансиран от държавния бюджет на Република България.

Студиото по технологични изкуства включва обучение по:
. Графичен дизайн и технологии на репродуцирането;
. Фотография, видеозаснемане, нелинеен монтаж и анимация.

Записването за обучението ще се проведе на 25.09.2010 г., събота, от 13.00 до 16.00 ч. в Художествено ателие „Дедал“, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24 (сградата на стоматологията, 7 ет.).
Новопостъпилите кандидати да носят разработен от тях визуален продукт (снимки, рисунки, видеоматериали).


За повече информация:
Дарин Сотиров
тел. 052/615521, 600824, 0888/ 240605
Варна 9000, бул. „Съборни“ 24, ет. 7
Художествено ателие „Дедал“
имейл: dedalgroup@mail.bg


◊ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ:

• „Зимна школа по изобразително изкуство Дедал – 2010”, финансиран от Фондация „Америка за България“.

Основни цели:
Предложеният проект цели устойчиво развитие на реализираните от СНЦ „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение „Дедал“ дейности в обществена полза. Проектът следва целите, залегнали в устава на сдружението: да обедини усилията на различни специалисти и институции в многостранната дейност за подпомагане духовното усъвършенстване на децата и младежите в неравностойно положение чрез изкуството; осмисляне на свободното време на децата и младежите; стимулиране развитие на познавателните им интереси и творчески способности; подпомагане, поощряване и развитие на таланта на децата и младежите в областта на изкуството; отстояване на демократичните ценности на гражданското общество; опазване и популяризиране на културните традиции и наследство.

Период на изпълнение: февруари 2011 г.
Бюджет на проекта: 18 000 лв.


• „Съвместимост – изкуство и техника”, финансиран от държавния бюджет на Република България

Основни цели:
Повишаване на ефективността на дейностите в обществена полза на местно и регионално ниво, реализирани от СНЦ „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно положение „Дедал“; разширяване на предлаганите възможности за обучение и консултации; осигуряване на подходяща творческа среда със съвременни технически средства.

Период на изпълнение: декември 2010 г.
Бюджет на проекта: 40 000 лв.◊ И ОЩЕ

На 17 септември от 18:30 часа в двора на Археологическия музей във Варна се състоя изложбата на децата и преподавателите от лятната детска школа по изобразително изкуство за талантливи деца и младежи в неравностойно положение „Дедал“. 50 деца на възраст между 7 и 18 години и 15 варненски художници и фотографи представиха 93 творби, 32 от които бяха откупени самата вечер. Над 800 души се радваха на ярките произведения и талант на творците. Сред официалните гости бяха областният управител г-н Данчо Симеонов, който приветства тази изключително благородна инициатива, кметът на район „Одесос“ г-жа Таня Василева и кметът на район Аспарухово г-н Богдан Караденчев, представители на бизнеса.

Набраните средства от благотворителната изложба ще бъдат вложени в създаването на първия център по изящни изкуства, където безплатно ще се обучават талантливи деца и младежи в неравностойно положение.

Автор: Художествено ателие „Дедал”
23.09.2010 г. 16:56
Посетено: 1984
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/10746-shkola-po-izkustvata-za-detsa-i-mladezhi-v-neravnostoyno-polozhenie