Проекти

Инерция или развитие

Анализ на ефикасността на публичните разходи за култура за периода 1989-2009 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Институт „Отворено общество“, Център за култура и дебат „Червената къща“ Андрей Николов“ и Обсерватория по икономика на културата

представят резултатите от проекта:
„Инерция или развитие:
Анализ на ефикасността на публичните разходи за култура за периода 1989-2009 г.

(на примера на сценичните изкуства, филмовата индустрия и културното наследство”


Екипът на изследването - Десислава Гаврилова, Биляна Томова и Диана Андреева ще ви очаква на 16 юли (петък) от 11.00 ч. в Център за култура и дебат “Червената къща“ Андрей Николов“.


◊ ЗА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да се погледне критично на политиките за култура в България и да се открият и анализират местата в сегашните финансови механизми и законодателство, които възпрепятстват развитието на отделните сектори и не насърчават потреблението, участието и развитието на културния сектор. Обзорът обхваща - изпълнителските изкуства (театър, музика, танц), културното наследство (движимо и недвижимо) и филмовата индустрия. Времевият обхват на изследването е периода 1989–2009 г.

Ще бъдат представени и данни от национално социологическо изследване, проведено за целите на проекта.

Проектът е осъществен в партньорство между Център за култура и дебат “Червената къща“ Андрей Николов“ и Обсерватория по икономика на културата, с подкрепата на Институт “Отворено общество“, София.
Автор: Диана Андреева
14.07.2010 г. 21:33
Посетено: 904
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/10454-inertsiya-ili-razvitie