Научни форуми

август 2007 г.

Покана за участие в научна конференция
Проза, поезия и критика
Юбилейна научно-практическа конференция в Смолян