Научни форуми

Култура, религии и традиции на народите

Международна конференция в ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград

▪ събитието Международна конференция на тема "Култура, религии и традиции на народите" ▪ време и място 7-10 октомври 2005 г. гр. Благоевград ЮЗУ "Неофит Рилски" ▪ програмата Поредното издание на Международната конференция е част от общия проект “Култура, религии и традиции на народите". Предвижда се работи в три секции и три кръгли маси и дискусии: А. Работни секции – 07.–10.10.2005 г.: - Национална идентичност и глобализация; - Географска среда и културни традиции; - Религията: между разграничаването и интеграцията. Б. Кръгли маси и дискусии – 08 и 09.10.2005 г. - Национална идентичност: стереотипи и нови реалности; - Персонализация и дезинтеграция в Югоизточна Европа; - Автентичната култура и традициите – необходимо условие за запазване идентичността на народите. "Надяваме се чрез усилията на всички участници да допринесем да научим повече за другите народи и култури, за техните традиции, религия и обичаи. Така всеки от нас ще даде своя реален принос за изграждането на Новата "Култура на Мира" - уважение към националните култури и етническа толерантност." ▪ организатори - Международна Академия “Многостранна интегрирана личност” - Министерство на образованието и науката - Министерство на културата - Държавна агенция за българите в чужбина - Югозападен университет “Неофит Рилски” - Институт по балканистика - БАН - Етнографски институт с музей – БАН - Археологически институт с музей – БАН - Община Благоевград. ▪ медийни партньори - БНТ - БНР - БТА ▪ организационен комитет Председател: - Димитър Попов – екс-министър председател на Република България, и.д. председател на Общото събрание на Международна академия “Многостранна интегрирана личност”. Зам.-председатели: - Доц. д-р Илия Гюдженов – ректор на Югозападен университет “Неофит Рилски”; - Д-р Ели Илчева – председател на Президиума на Международна академия “Многостранна интегрирана личност”; - Лазар Причкапов – кмет на община Благоевград. Членове: - проф. дфн Орлин Загоров; - проф. дин Агоп Гарабедян; - проф. дин Рачко Попов; - доц. Димитър Димитров; - доц. д-р Дочка Аладжова; - доц. д-р Мирелла Дечева; - д-р Йордан Янев; - д-р Драгомир Господинов – главен координатор.
Автор: Симеон Нейчев
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 948
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/992-kultura-religii-i-traditsii-na-narodite