Научни форуми

Национална научна конференция "1910"

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Пети форум от поредицата „Годините на литературата”

Департамент "Нова българистика" на Нов български университет
Катедрата по литература при Филологическия факултет
на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

Канят представителите на академичната общност да заявят теми за участие в

Националната научна конференция „1910”


Конференцията ще се проведе
на 18-19 юни 2010 г. (петък и събота)

. Начало на първото заседание: 18 юни (петък) 2010 г., 11.00 ч.
Библиотека на Нов български университет – София.

. Начало на второто заседание: 19 юни (събота) 2010 г., 11.00 ч.
Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Времето за представяне на всеки доклад не бива да надвишава 15 минути.

• Краен срок за заявяване на теми: 5 юни 2009 г.

Адреси за подаване на заявки:
. Йордан Ефтимовyordanefftimov@yahoo.com
. Пламен Дойновdojnovpl@abv.bg
. Цветан Ракьовскиcrakiovsky@abv.bg
Телефон за контакти: НБУ – (02) 8110 112;

Такса за правоучастие няма.
Командировъчните разходи са за сметка на участниците.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Амбицията на конференцията е да предизвика дебат около една от най-значимите години в българската литература – 1910. Годината, в която се утвърждава персоналистичното ядро на литературния канон от началото на ХХ век, в която се появяват „На Острова на блажените” от П. П. Славейков, „Подир сенките на облаците” от П. К. Яворов, „Змейова сватба” от
Петко Ю. Тодоров, „Българска антология” наПодвързачов и Дебелянов, две книги от сборника „Мисъл” и т.н. Но и годината, в която излизат от печат „Книга за любовта и жената” и „Книга за театъра” от Иван Ст. Андрейчин, „Пиеси” от Антон Страшимиров, „В страната на палмите” от Стр. Кринчев, „Критици” от Й. Маринополски и др. Най-после – факт е и първият том от „Строители на съвременна България” от Симеон Радев.

Дали наистина това е най-ярката и най-цялостната година в българската литература? Но и доколко 1910-а е предимно литературна година? Какви съответствия и несъвпадежи могат да се открият между литературната, политическата, общосоциалната и общокултурната 1910? Какви преки и задочни диалози с чужди литератури и култури води българската? Какъв край и какво начало съдържа в себе си 1910?

След юбилейните конференции „1956”, „
1907”, „1968”, „1989”, провеждани ежегодно от 2006 г. насам, това е петият форум от поредицата на „Годините на литературата” – един проект на Департамент „Нова българистика” на НБУ, осъществяван тази година съвместно с Катедрата по литература към Филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в книга пета от поредицата „Годините на литературата” (изд. “
Сиела” и Департамент “Нова българистика” на НБУ).
Автор: Департамент „Нова българистика”, НБУ
22.04.2010 г. 13:56
Посетено: 1627
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/9774-natsionalna-nauchna-konferentsiya-1910