Научни форуми

Кръгла маса на тема „Институции в преход” в СУ "Св. Климент Охридски“

Премиера на книгата „Подвижните Балкани”

Кръгла маса на тема „Институции в преход” в СУ "Св. Климент Охридски“


◊ СЪБИТИЯТА

Две събития в Софийския университет „Св. Климент Охридски“:

Кръгла маса на тема „Институции в преход” с участието на проф. Кристиан Джордано, Швейцария (антрополог), проф. Пепка Бояджиева (социолог), доц. Цветан Давидков (организационни науки), доц. Даниела Колева (културна теория).
. Водещ доц. д-р Даниел Смилов

На 26 февруари 2010 г. от 18,00 до 19,30 часа в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски

Премиера на книгата „Подвижните Балкани”, съставител Александър Кьосев, София:
Просвета, 2010.
. Книгата ще бъде представена от гл. ас. д-р Алексей Кальонски

На 26 февруари 2010 г. от 19,30 часа (веднага след Кръглата маса) в помещенията на ресторант „Алма Матер” (вход откъм тунела), Софийски университет „Св. Климент Охридски”


◊ ПОВЕЧЕ

На 26 февруари, петък, ви каним на няколко интересни книжни събития в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

. Първото е кръгла маса на тема „Институции в преход” с участието на проф. Кристиан Джордано, Швейцария (антрополог), проф. Пепка Бояджиева (социолог), доц. Цветан Давидков (организационни науки), доц. Даниела Колева (културна теория).

Кръглата маса с водещ доц. д-р Даниел Смилов е по повод издаването на книгата ‘‘Rules’’ and ‘‘Roles’’ Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989–2005). Alexander Kiossev, Petya Kabakchieva (Eds.), издателство LitVerlag, Германия (на английски език).

Книгата обобщава резултатите от изследователския проект „Roles, Idеntities and Hybrids. Multiple Institutional Cultures in Southeast Europe within the Context of European Unification 2003-2006". Тя обхваща публикации на български, румънски, сръбски, словенски и унгарски учени върху състоянието и промените в институционалната култура, публичния образ на институциите, професионалните и организационните роли по време на източноевропейския преход. В центъра са драматичните пулсации на модернизационния процес на Балканите, свързани с отношението между институции, мрежи и нови начини на комуникация, с наследството на социализма и с начините, по които се внасят, усвояват и хибридизират модели на идентичност и организационно поведение. Проектът и книгата бяха подкрепени от фондация „Фолксваген”, а базова организация беше Центърът за академични изследвания – София.

Кръглата маса ще се проведе на 26 февруари 2010 г. от 18,00 до 19,30 часа в Новата конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.


. Вторият повод е издаването на друга книга – „Подвижните Балкани”, съставител
Александър Кьосев, София: Просвета, 2010. Тя обобщава резултати от изследователския проект "NEXUS. How to Think about the Balkans: Culture, Region, Identities (2000–2003)", в който участваха учени от България, Унгария, Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Хърватия. Проектът беше подкрепен от Фондация „Фолксваген”, а базова организация беше отново Центърът за академични изследвания – София. Самата публикация беше подкрепена от фондация "Next page".

Книгата е посветена на различните представи, конструкции и прекроявания на балканското пространство – от подвижните граници на области и територии през конструирането на нови центрове и трансгранични региони, до въображаемите родини, мултикултурните балкански градове и мигрантските потоци. Подвижното балканско пространство е разглеждано винаги във връзка с не по-малко подвижните балкански култури и идентичности.

Премиерата на втората книга ще се състои в помещенията на ресторант „Алма Матер” (вход откъм тунела), Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 19,30 часа (веднага след Кръглата маса). Книгата ще бъде представена от гл. ас. д-р Алексей Кальонски.

Накрая съставителите на двете книги и издателство „Просвета” ви канят на чаша вино в ресторант „Алма Матер”.

Автор:
Организаторите
Публикация:
24.02.2010 г. 18:57
Етикети:
Посетено:
1809
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/9421-kragla-masa-na-tema-institutsii-v-prehod-v-su-sv-kliment-ohridski