Научни форуми

Научна конференция за творческата и обществена дейност на Петко и Пенчо Славейкови

В рамките на Славейкови празници - Трявна 2005

▪ време и място 3 юни (петък) от 10,30 ч. Заседателна зала, Община Трявна ▪ участници и теми на докладите Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Аспирант Здравко Дечев – „Фолклорът и двамата Славейковци” Аспирант Милена Динева – „Един спомен за Петко Славейков” Гл. асистент д-р Елена Гетова – „Журналистът П. Р. Славейков” Гл. асистент д-р Мила Кръстева – „Анализът на „Изворът на Белоногата” от П.Р.Славейков в контекста на Българското възраждане” Югозападен университет „Неофит Рилски” Доц. дфн Цветан Ракьовски – „Биография без история (автобиографичните откъслеци на П. Р. Славейков)” Софийски университет „Св. Климент Охридски” Проф. Валери Стефанов – „Творецът – проблематичната смърт” Проф. Милена Кирова – „Баща ми в мен – символика на бащиното присъствие в творчеството на Пенчо Славейков” Ноеми Стоичкова – „Трите версии на епически песни – редуциращи и разширяващи процедури”.
Автор: Божидар Стойков
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 822
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/941-nauchna-konferentsiya-za-tvorcheskata-i-obshtestvena-deynost-na-petko-i-pencho-slaveykovi