Научни форуми

Национална научна конференция в чест на 125-годишнината от рождението на Йордан Йовков

Научен форум в Добрич

Национална научна конференция в чест на 125-годишнината от рождението на Йордан Йовков
▪ организира Исторически музей - Добрич ▪ събитието Национална научна конференция в чест на 125-годишнината от рождението на Йордан Йовков ▪ време, място, срокове Дата – 23-24.09.2005 г. Откриване – на 23.09.2005 г. в Добрич Заявки – до 31.08.2005 г. Място на провеждане - КК "Албена" ▪ условия за участие Изследвания върху творчеството и живота на писателя. Текстовете ще бъдат отпечатани в сборник. Докладите – на дискета, придружена с разпечатка; редактирани и подготвени за отпечатване. Обем – до 15 страници. Шрифт – Times New Roman. Бележките – на всяка страница под линия. Резюме за конференцията – до 10 минути. Разходите – за сметка на участниците. Няма такса за участие. ▪ контакти и заявки Тел./факс 058/602 213, тел. 058/603 256 Имейл: dobrichmuseum@abv.bg; 9300 Добрич, п.к. 131, Дом-паметник „Й. Йовков”, Кремена Митева
Заповядайте!
Автор: Кремена Митева
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 757
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/939-natsionalna-nauchna-konferentsiya-v-chest-na-125-godishninata-ot-rozhdenieto-na-yordan-yovkov