Научни форуми

Тринадесето издание на Епископ-Константиновите четения

Започва конференция в Шумен

Тринадесетото издание на Епископ-Константиновите четения ще бъде открито на 31 май 2005 г. от 13.00 ч. в 309 аудитория на Ректората. Слово ще произнесе проф. дпн Румяна Йовева – Председател на Организационния комитет, а пленарен доклад на тема “Пороци в палеославистиката” ще изнесе проф. дфн Христо Трендафилов. Работата на научният форум ще продължи в четири секции – Литературознание, Езикознание, История и Национална сигурност, в които с научни доклади ще участват 47 университетски преподаватели и докторанти.
Автор: Ростислава Тодорова
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 496
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/937-trinadeseto-izdanie-na-episkop-konstantinovite-cheteniya