Научни форуми

"Има ли шанс правовото общество у нас?" - публична лекция в Русе

Диалогът по социалните проблеми у нас най-сетне да премине в градивно обществено действие

◊ СЪБИТИЕТО

На 6 октомври 2009, вторник, Международно дружество „Елиас Канети” ще бъде домакин на публична лекция „Има ли шанс правовото общество у нас?”

Водещ на срещата е доц. д-р Иво Христов - преподавател в три университета

На 6 октомври 2009, вторник, от 18.00 ч.,
в Австрийската библиотека на пл. „Свобода” 4, гр. Русе


◊ ТЕМАТА

Темата е продиктувана от две обстоятелства. Първото е състоянието на правовия ред в българското общество в момента, а второто е свързано с господстващите тълкувания за характера и причините за това състояние, разказва водещият доц. д-р Иво Христов. Той е хоноруван преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на Философския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, преподавател по същата дисциплина в катедра “Социология” на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и в депаратамент “Право” на Нов български университет.

„И с невъоръжено око се вижда, че т.нар. „правов” характер на българското общество подлежи най-малкото на дискусия, доколкото доминиращите социални реалности ни предлагат картина, съвършено различна от тази, която би следвало да бъде, ако законът е основен регулатор на нашия живот. Дълго време това „не се забелязваше”, а когато феноменът придоби драстични (и жестоки) измерения, на публиката започнаха да се предлагат различни обяснения за състоянието на закона и правото у нас”, коментира доц. Христов. „Проблемът не се третира и обяснява като мащабен социален проблем, а като въпрос от техническо и персонално естество. Намирам тези интерпретации не само за погрешни, но и за умишлено погрешни”, допълва той. Преподавателят споделя още, че гражданската му и чисто човешка надежда е, че откровеният и компетентен диалог по социалните проблеми у нас най-сетне ще премине в градивно обществено действие.


◊ ОЩЕ ЗА ЛЕКТОРА

Освен преподавател, в периода 1995-97 г. доц. Иво Христов е експерт на Комисията против корупцията в 37-то Народно събрание; през 1997-2001 г. е съветник на Комисията по правни въпроси в 38-то Народно събрание; от 2001 г. е главен експерт на Комисията по правни въпроси на 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание.

Магистър е по право (1992 г.), доктор по социология (2003 г.), доц. по социология на правото (2008 г.). От 2009 г. ръководи катедра „Приложна и институционална социология” в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор е на 30 научни публикации и две монографии.

Автор: Международно дружество "Елиас Канети"
05.10.2009 г. 14:01
Посетено: 1232
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/8552-ima-li-shans-pravovoto-obshtestvo-u-nas-publichna-lektsiya-v-ruse