Научни форуми

Корени на българската цивилизация

Интердисциплинарна конференция

Корени на българската цивилизация
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • 19-20 май 2005 г. София, Заседателна зала на Икономически институт на БАН, ул. "Княз Аксаков" № 3
 • ПРОГРАМА
 • 10.00 ч. Встъпителни думи - ст.н.с. Петър Добрев, Икономически институт на БАН Раздел І. Най-древният период от формирането на българската цивилизация 1. "За цивилизацията на българския етнос до образуването на старата Велика България" - проф. Йордан Николов - историк - СУ "Свети Климент Охридски" 2. "Как беше открита древната българска цивилизация" - ст.н.с. Петър Добрев - Икономически институт на БАН Раздел ІІ. Неизвестни страници от най-древния период на формиране на българската цивилизация 1. "За древнобългарските елементи" в традиционното жилище и в традиционното строителство на българите" - ст.н.с. Игнат Минков - Етнографски институт на БАН 2. "Лазуритът от Средна Азия в контекста на етнонима Балхара" - доц. д-р Руслан Костов - Минно-геоложки институт "Св. Иван Рилски" 3. "За някои древнобългарски имена на птиците" - проф. Димитър Нанкинов - Зоологически институт на БАН 4. "Съпоставка между български и курдски думи, употребявани в областта на стопанската дейност" - Боян Кръстанов-Балкански 5. "Календарното и астрономично маркиране на централните събития и процеси в ранната българска история" - Александър Алексиев - Хофарт - СБХ Раздел ІІІ. Загадките на Аспарухова България 1. "Прабългарите в нашата история" (За някои спорни и недотам спорни въпроси) - проф. Петър Петров - историк - СУ "Свети Климент Охридски" 2. "Нови данни за тракийски традиции в средновековната българска култура. Парадните шлемове" - ст.н.с. д-р Диана Гергова - Археологически институт с музей - БАН 3. "Палеографската обстановка в Добруджа през VІІ век с коментар върху френска географска карта от 1704 г." (Къде се е намирал заселеният от Аспарух остров Певки?) - проф. Георги Балтаков, д-р на географските науки - СУ "Свети Климент Охридски" 4. "Монетното обращение по българските земи в миналото според публикациите в археологическите списания през периода 1910-1950 г." (Един интересен случай на аберация на конвенционалните представи) - Асен Велчев, ст.н.с. Йордан Табов, Климент Василев, Институт по математика и информатика на БАН 5. "Комуникативни нива в историческите текстове" (Анализ на информацията за победата на Аспарух) - Кънчо Кожухаров - IACW Раздел ІV. Проблемът за опазването на паметниците и духовните устои на българската цивилизация 1. "Още веднъж за Мадарския конник" - проф. д-р Валентин Тодоров 2. "Магията на българското слово" - доц. д-р Константин Попов - езиковед 3. "Архетипи на родовата памет, на колективната народна душа и православно-християнският дух" - проф. Димитър Станков, Философски институт на БАН Раздел V. Българските следи по света 1. "Неизвестни данни за миграциите на древните българи в Евразия: данни от топоними, хидроними и етноними" - д-р Я. Шопов, доц. д-р Л. Цанков, Т. Ялъмов, М. Мутафова, д-р Хл Азади, Г. Хинканосян - Институт по древни цивилизации, Иранско посолство в България, Център по източни езици и култура при СУ "Св. Кл. Охридски" * С благодарност към Икономическия институт към БАН и издателство "Бул Корени" за оказаната финансова помощ.
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 331
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/847-koreni-na-balgarskata-tsivilizatsiya