Научни форуми

Лятна квалификационна школа във ВСУ "Черноризец Храбър"

Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд

◊ СЪБИТИЕТО

От 03 до 07 август 2009 г. Руският център на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” стартира Лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”.

Лятната квалификационна школа е посветена на Годината на България в Русия и 210-тата годишнина от рождението на А.С.Пушкин
.

Школата се провежда в рамките на международен проект с Фонд „Русский мир” и при съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България.


◊ ПОВЕЧЕ

Лектори на школата ще бъдат водещи специалисти в областта на методиката на преподаване на руски език като чужд – проф. д.пед.н. Леонид Московкин – професор на СПбГУ и РГПУ „А. И. Герцен”, директор на секретариата на МАПРЯЛ, и доц. д-р Олга Лазарева от Катедра „Руски език като чужд и методика на преподаването му”, Факултет по филология и изкуства на Санкт-Петербургския държавен университет, д-р Стоянка Почеканска – главен експерт по руски език в МОМН и  доц. д-р Галина Шамонина – директор на Департамент „Чуждоезиково обучение” на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Лятната квалификационна школа ще бъде открита от Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която е и Председател на борда на Руския център, в присъствието на много официални гости – дипломати и представители на изпълнителната власт в града.

Пресконференция
във връзка с откриването на Лятната квалификационна школа ще се проведе на 03 август (понеделник), от 12:15 ч., в заседателната зала на ВСУ ”Черноризец Храбър”.


Моля, заповядайте. Очакваме Вашите въпроси!
Автор: Петър Павлов, Медиен център - ВСУ
30.07.2009 г. 15:24
Посетено: 962
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/8289-lyatna-kvalifikatsionna-shkola-vav-vsu-chernorizets-hrabar