Научни форуми

Публична комуникация и глобализация: Обучение в ценностите на демокрацията

Осма международна научна конференция на ФЖМК към СУ "Св. Кл. Охридски"

◊ ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по журналистика и масова комуникация
Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”
Българско дружество за връзки с обществеността


◊ СЪБИТИЕТО

Осма международна научна конференция:

“Публична комуникация и глобализация:
Обучение в ценностите на демокрацията”

София, 20-21 май 2005 г.

Конференцията се посвещава на:
. 10-годишнината от създаването на Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността на ФЖМК на СУ (1995-2005),
. 10-годишнината от началото на висшето образование по връзки с обществеността във ФЖМК на СУ (1994/1995)
. Обявената от Съвета на Европа 2005 за “Европейска година за демократично гражданство чрез образование”


◊ ПРОГРАМА

Петък, 20 май 2005 г. – зала 13 на ФЖМК на СУ, ул. “Московска” № 49

9:00-9:15 Регистрация на участниците и гостите в конференцията

Пленарно заседание I
Председател: доц. д-р Веселина Вълканова, зам.- декан на ФЖМК на СУ

9:15-9:45 Откриване на конференцията от Ректора (зам-ректор) на СУ “Св. Кл. Охридски”
Приветствие от представител на МОН
Приветствие от ОРБИКОМ – световна мрежа от катедри на ЮНЕСКО по комуникация и връзки с обществеността
Приветствие от Националната комисия на ЮНЕСКО за България
Приветствие от Българското дружество за връзки с обществеността
9:45-10:00 Проф. д-р Тодор Петев, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ: Свързвайки галактиката на университетите и транснационалната наука
10:00-10:15 Проф. д-р, д-р хонорис кауза Роланд Буркарт (Австрия), Виенски университет:
Журналистика и ПР при международни кризи: резултати от международно изследване
10:15-10:30 Доц. д-р Любомир Стойков – “Грешки и недостатъци на съвременната бизнес комуникация”
10:30-10:45 Кафе-пауза

Пленарно заседание II
Председател: доц. д-р Теодора Петрова, зам.- декан на ФЖМК на СУ

10:45-11:00 Чл.-кор. проф. дфн Марко Семов, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Глобализация, национална съдба и образование
11:00-11:15 Проф. дфн Васил Проданов, Институт по философия на БАН:
Етически аспекти на глобализацията
11:15-11:30 Проф. дсн Минчо Драганов, Институт по социология на БАН:
Ролята на Пъблик рилейшънс в променящата се връзка между демокрация и глобализация
11:30-11:45 Доц. дсн Петранка Филева, ФЖМК на СУ:
Публична комуникация за “справедлива глобализация”: концептуални техники в практиката на международни организации от системата на ООН
11:45-12:00 Доц. д-р Венцeслав Бондиков, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
ПР випускници на Софийския университет: очаквания и реализации
12:00-12:15 Проф. дсн Толя Стоицова – Нов български университет
12:15-12:30 Доц. д-р Минка Златева, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Социална отговорност на висшето образование по пъблик рилейшънс в условията на прехода към демокрация
12:30-13:00 Гл. ас. д-р Орлин Спасов, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Обучението по журналистика: пропастта между теория и практика
13:00-13:30 Дискусия

13:00-13:30 Обяд

Секция І: Глобализация, евроинтеграция и образованието по публична комуникация
Председател: доц. д-р Минка Златева

13:30-13:40 Д-р Галин Бородинов, президент на агенция “PR point”:
Влияние на процеса на евроинтеграция и развитието на евроинтеграционни процеси в България
13:40-13:50 Доц. д-р Димитър Зафиров, Научен център за българска национална стратегия и Катедра на ЮНЕСКО, ФЖМК на СУ:
Глобализация и национална сигурност: образователни аспекти
13:50-14:00 Н.с. д-р Вяра Ганчева, Форум за устойчиво развитие и Катедра на ЮНЕСКО,ФЖМК на СУ:
Успешната формула на “демократичното гражданство” – достатъчно ли е да я знаем?
14:00-14:10 Д-р Доминик Буш (Германия), Университет “Виадрина” във Франкфурт на Одер:
Масмедии и интеркултурна комуникация
14:10-14:20 Мила Куцарова, Технически университет София:
Университетските програми по публична комуникация – път за обучение в ценностите на демокрацията
14:20-14:30 Проф. д-р Продромос Янас (Гърция) – Технически университет на Западна Македония в Кастория:
Теорията и образованието по ПР в ерата на глобализацията
14:30-14:45 Проф. дфн Марио Пленкович и д-р Власта Кучиш (Хърватска), Университет в Загреб:
ПР и публична структура: аспектът на комуникацията и превода
14:45-15:15 Дискусия
15:15-15:30 Кафе пауза

Секция ІI: Висшето образование по публична комуникация – регионални аспекти
Председател: проф. д-р Тодор Петев
15:30-15:45 Проф. Ана Мафалда Гомес и Жоао Дуарте (Португалия), Технически университет в Лисабон:
ПР образованието в Португалия – нови тенденции
15:45-15:55 Проф. д-р Яко Лехтонен (Финландия), Университет в Юваскюла:
ПР образованието във Финландия в условията на глобализация
15:55-16:10 Проф. д-р Валентина Дука и д-р Башким Джорджи (Албания), Университет в Тирана:
Изграждане на висше образование по публична комуникация в Албания
16:10-16:20 Олга Муратова (Русия), Московски градски педагогически институт, филиал в Самара:
Комуникация в региона: специфика и проблеми
16:20-16:30 Д-р Том Клонан (Ирландия), Технологичен институт в Дъблин:
Държавен контрол върху информацията в периоди на конфликт
16:30-17:00 Дискусия
17:00-17:10 Кафе пауза

Секция III: Технология на преподаването пред лицето на бъдещето
Председател: гл. ас. д-р Орлин Спасов

17:10-17:20 Доц. д-р Теса Дулкери, Томас Ягоглоу, гост-професор от Университета Лондон Метрополитън (Гърция), Университет “Аристотел” в Солун:
Педагогика и нови медии
17:20-17:30 Доц. д-р Грета Дерменджиева, ФЖМК на СУ:
Блогът – новата форма на комуникация в интернет
17:30-17:40 Ас. д-р Андреана Ефтимова, ФСлФ на СУ: Понятието демокрация в езиковото съзнание на българина
17:40-17:50 Гл. ас. д-р Иванка Мавродиева, ФФ на СУ:
Формиране на комуникативни умения при симулативни и ролеви игри
17:50-18:00 Д-р Мария Попова, ФЖМК на СУ:
Културна глобализация и култура на новите медии
18:00-18:30 Дискусия

Събота, 21 май 2005 г. – Зала 1 на СУ “Св. Кл. Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15

КРЪГЛА МАСА на тема:
“Пъблик рилейшънс и журналистика – битка за демокрация?”
Председатели: Мери Конакчиева (Технически университет, София)
и д-р Соня Алексиева (ФЖМК на СУ и Нов български университет)

10:00-12:00 Кръгла маса
Участници:
. Проф. д-р Барбара Бернс (Германия) – Свободен университет, Берлин;
. Доц. д-р Луливера Кръстева – ФЖМК на СУ;
. Бойка Башлиева – от Пресслужбата на Президента;
. Марияна Бояджиева – Началник сектор “Информационна политика” на Министерството на външните работи;
. Мария Гергова и Гергана Василева – United Partners и IPRA-България;
. Анна Колева – ПР експерт в “Софийска вода”;
. Любов Костова – ПР мениджър на Британския съвет в България;
. Милка Стефанова – главен спецалист по ПР и реклама на “Овергаз” и др.
. Джон Дайър – Фулбрайтов стипендиант и журналист от САЩ
. Десислава Богданова – “Наднационални и национални стандарти на дизайна при ПР в глобалното общество”
. Галина Величкова – “Непрофесионалният ПР като демократичен щрих и необходима ниша в съвременния свят”
. Силвия Тодорова – “Ролята на медиите при дефицит на ПР в решаването на екологични конфликти в модерното общество (блокадата на сметището в Суходол)”

12:00-13:00 Обяд

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР
“ЕФЕКТИ НА ГЛОБАЛНОТО: МОИ ТЕЗИ И ХИПОТЕЗИ”

13:00-13:10 Любомира Парижкова, Институт по наукознание на БАН:
Глокализацията - същност и реализации
13:10-13:20 Валерия Пачева, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Кризите: глобалното като стратегия и локалното като практическо действие
13:20-13:35 Клио Кентерилиду, Никос Панайоту (Гърция), Университет “Аристотел” в Солун:
Обществена комуникация по време на криза – мобилизация на гръцкото обществено мнение по време на цунами-кризата в Азия
13:35-13:45 Бисер Златанов, ФЖМК на СУ:
Глобализация на проблемите: икономиката в преход и вносът на институции от САЩ и ЕС
13:45-13:55 Мария Дойчинова, Катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Глобализацията на риска: повишена обществена чувствителност
13:55-14:10 Боян Кутевски, Александър Христов, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Кръщение в демокрация: политическите лозунги на българския преход
14:10-14:20 Маргарита Кирова, ФЖМК на СУ:
Политическата криза в България (февруари 2005) през призмата на глобалните зависимости
14:20-14:50 Дискусия

14:50-15:00 Кафе пауза

15:00-15:10 Марин Бодаков, ФЖМК на СУ:
Къде в българската литература се срещат вестникарската хартия и интернет?
15:10-15:20 Александър Назайкин (Русия), Московски държавен университет “М. В. Ломоносов” и катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Вестникът в ерата на глобализацията: компактен и многовариантен
15:20-15:30 Аглика Георгиева, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Българската телевизионна реклама – избор между традиция и модерност
15:30-15:40 Константинос Ангелоу (Гърция), ФЖМК на СУ:
Изграждане на културно разбирателство чрез културен обмен
15:40-15:50 Маргарита Икономова–Паюканта, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Глобалният протокол за етика в професията Пъблик рилейшънс
15:50-16:00 Росица Иванова, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Предизвикателства към жената в глобализиращия се свят
16:00-16:10 Ивайло Стоименов, катедра на ЮНЕСКО – ФЖМК на СУ:
Спортът и глобалните кампании на ООН
16:10-16:40 Дискусия

16:40-17:00 Кафе пауза

СТУДЕНТСКИ WORKSHOP
“ДЕМОКРАЦИЯТА: СТИМУЛИ И ЦЕННОСТИ”

17:00-18:30 Представяне на научни съобщения на студенти-бакалаври. Мултимедейни презентации на студенти-магистри от ФЖМК на СУ, свързани с 2005 г., обявена от Съвета на Европа за “Европейска година за демократично гражданство чрез образование”.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 1096
Етикети: глобализация
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/816-publichna-komunikatsiya-i-globalizatsiya-obuchenie-v-tsennostite-na-demokratsiyata