Научни форуми

Лятна школа по творческо писане в НБУ

7-10 юли 2009 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Департамент „Нова българистика” на НБУ

организира

Лятна школа по творческо писане
7-10 юли 2009 г.

Преподаватели:
. Емилия Дворянова – проза
. Пламен Дойнов – поезия
. Проф. Михаил Неделчев – критика


◊ ПОВЕЧЕ

• Моля изпращайте творбите си до 2 юли 2009 г. на следните адреси:
dojnovpl@abv.bg (поезия, до 5 стихотворения)
dvoryanova@abv.bg (проза, до 10 страници)


• Място на провеждане: София, Нов български университет.
• Дата за явяване на одобрените кандидати: 7 юли (вторник).

Часовете на събитието ще бъдат уточнени допълнително.


Автор:
Департамент "Нова българистика" на НБУ
Публикация:
18.06.2009 г. 15:20
Посетено:
1303
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/8135-lyatna-shkola-po-tvorchesko-pisane-v-nbu