Научни форуми

Международна конференция "Пространството в европейската архитектура – традиция и новаторство"

3-5 юни 2009, „Двореца” - Балчик

◊ СЪБИТИЕТО

От 3 до 5 юни 2009 г. в „Двореца” - Балчик ще се проведе първата международна конференция „Пространството в европейската архитектура – традиция и новаторство”

Форумът е под патронажа на проф. Стефан Данаилов - министър на културата на Република България и проф. д.ик.н. Анна Недялкова - ректор на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Конференцията продължава и развива замисъла на традиционната вече конференция на Архитектувния факултет на ВСУ на тема ”Архитектура, строителство – съвременност”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Представители на 12 университетски и научни центрове от страната и чужбина, както и на водещи строителни фирми, ще изнесат над 50 научни доклада в областта на архитектурата, градоустройството, дизайна за архитектурата, ландшафтната архитектура, опазване на културно-историческото наследство и биоархитектурата.

Вниманието е фокусирано върху вечната тема за пространството в архитектурата и съвременния свят. България, като наследник на културата на траките, древните гърци и римляни, достигнала разцвет в средновековната и възрожденска архитектура, има основание и задължение да пренася историческата традиция в настоящето, да отстоява и усъвършенства постигнатото. Мисията на ВСУ е тъкмо тази - да подготвя специалисти - архитекти и инженери, които да съхраняват архитектурната памет чрез творческата интерпретация на традициите със съвременни средства.

В продължение на три поредни години в Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” се работи по темата „Биоархитектура - Устойчивата архитектура”, чиято актуалност и значение в последните години заемат едно от първите места в цял свят. Устойчивостта не се ограничава само до намаляване на разходите за енергия - тя се свързва с древната философия за хармонията между човека и природата. В тази връзка Архитектурният факултет има намерение да положи основите на Международна асоциация по Устойчива архитектура към ВСУ „Черноризец Храбър”.

Чест е за нас присъствието на изтъкнати представители на академични общности и практикуващи архитекти от Италия, Германия, Сърбия и Иран, като:
1. Проф. д-р Джузепе Лонги - Професор по урбанистика във факултет „Архитектура” на Университета по архитектура на Венеция, Италия
2. Д-р Анджело Грасо, Рим, Италия - Президент на CECODHAS (ЧЕКОДАС) – Европейска Комисия за сътрудничество в областта на социалните жилища  
3. Проф. д-р арх. Масуд Есмаилоу, член на Дружеството за устойчиво планиране – ГРИЙН ХАУС и преподавател във Венецианския университет по архитектура
4. Проф. д-р арх. Микела де Поли, Университет по архитектура, Венеция, Италия
5. Проф. по икономика, мениджмънт и иновации - Маркус Лемпа, преподавател в Икономическия университет в Риад, Саудитска Арабия
6. Проф. Владимир Мако, философ и искуствовед, декан на Архитектурния факултет на Държавен университет, Белград, Сърбия
7. Проф. арх. Миланка Бръкович от Университет „Юнион”, Белград, Сърбия


Автор: Виолета Тончева
02.06.2009 г. 22:12
Посетено: 1419
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/8044-mezhdunarodna-konferentsiya-prostranstvoto-v-evropeyskata-arhitektura-traditsiya-i-novatorstvo