Научни форуми

Kръгла маса "Неправителствените организации и българите в Бесарабия, Таврия, Крим"

София, 25 април 2009

◊ СЪБИТИЕТО

Културно-просветно дружество „Родолюбец” ви кани да участвате в
XI кръгла маса “Неправителствените организации и българите в Бесарабия, Таврия, Крим”

. Организатор на поредната традиционна кръгла маса: Дружество „Родолюбец” 
. Време за провеждане: 25 април 2009, 10.00 ч.
. Място за провеждане: София, бул. "Евлоги Георгиев" 169, зала: Зелен салон


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

• Основни направления на кръглата маса:
1. Образование
2. Култура, наука и средства за масова информация
3. Защита на гражданските права

• Заявки за участие: Моля изпращайте по e-mail своите заявки за участие, като посочите в тях:
. име, месторождение, местоположение или месторабота;
. адрес за кореспонденция (e-mail адрес);
. темата на вашия доклад и резюме могат да бъдат изпратени като прикачен файл в rtf формат и шрифт Times New Roman

• Срок за получаване на заявките: до 17.00 часа на 20 април 2009 г.

• Адрес за кореспонденция: e-mail: rodolubets@abv.bg

Забележка:

1. Тези, които имат желание да се включат в дискусията на кръглата маса, но нямат възможност да присъстват, могат да изпратят своите мнения и коментари на e-mail-a на дружеството. Всички получени съобщения ще бъдат зачетени пред участниците във форума.
2. Организаторите не поемат разходи за участие в кръглата маса.


◊ ОСНОВНИ ДИСКУСИОННИ АКЦЕНТИ

1) Министерството на образованието и науката на Република България е подготвило проект-постановление “за приемане на Наредба за приемане на българи, живеещи извън Република България, за обучение в български държавни висши училища”. В проекта са:
А) Обединени Постановленията на Министерски съвет 103 и 228;
Б) Премахва се ал. 2. от чл. 4., според която се отпускат до 15 места за първенците от националните олимпиади по български език и литература;
В) Премахват се ал. 1 и 2 от чл. 8а, според които се осигуряват по 50 места за безплатен двуседмичен отдих на българчета от чужбина в базите за отдих на МОН;
Г) Премахва се ежегодното осигуряване за лица от българска народност на 120 месеца следдипломна специализация

По този повод е важно да се потърси мнението относно проекто-постановлението и „Наредбата” на представителите на българските общности зад граница, на гражданския и неправителствен сектор в България, на бивши и настоящи лектори от България, изпратени да преподават сред българите в чужбина, на студенти, обучаващи се в страната, на кандидат-студенти и на всички заинтересовани лица, работещи по посочената проблематика.

2) Усложняване на процедурите за кандидатстване във висшите училища на България.


Очакваме да споделите вашите мнения, наблюдения и опит по посочените акценти.

Автор: Организационен комитет, Дружество „Родолюбец”
09.04.2009 г. 13:31
Посетено: 724
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7664-kragla-masa-nepravitelstvenite-organizatsii-i-balgarite-v-besarabiya-tavriya-krim