Научни форуми

Българите католици и барокова Европа. Книжовно-просветната и литературна дейност на българите католици през ХVII век

Две лекции на проф. Красимир Станчев

Българите католици и барокова Европа. Книжовно-просветната и литературна дейност на българите католици през ХVII век
 • СЪБИТИЕТО
 • Проф. Красимир Станчев от Трети Римски университет ще изнесе две лекции на тема "Българите католици и барокова Европа. Книжовно-просветната и литературна дейност на българите католици през ХVII век".
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • 12 май (четвъртък) от 11.00 ч. в 148 аудитория на СУ "Св. Кл. Охридски" и 13 май (петък) от 11.00 ч. в 160 аудитория на СУ "Св. Кл. Охридски".
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 636
  Етикети: Европа
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/766-balgarite-katolitsi-i-barokova-evropa-knizhovno-prosvetnata-i-literaturna-deynost-na-balgarite-katolitsi-prez-hvii-vek