Научни форуми

Национална научна конференция "1989"

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

Нов български университет
Департамент „Нова българистика”


Ви кани
да предложите теми за участие в

Националната научна конференция

"1989
"

15 май 2009 г. (петък), 10.00 ч.
Нов български университет


• Заявки за участие се приемат до 27 април 2008 г.
• Всеки доклад трябва да бъде представен в рамките на 15 мин.
• Такса за правоучастие няма.
• Командировките са за сметка на участниците.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Конференцията фокусира вниманието си върху граничната за българската и европейската история 1989 година – праг, който отделя, но и свързва Народна република България с Република България, комунистическата система с проблематичната (без)системност на Прехода, литературата на соцреализма с постмодерната литература.

Как е възможно говоренето/писането за 1989-а само 20 години след нея? Юбилейно и емоционално или скептично и работно? Лично и мемоарно или аналитично и дистантно?

Конференцията се интересува от 1989-а не само като символ и емблема, но и като конкретно поле за решаващи събития и сюжети, за разгръщане на процеси и поява на текстове, които променят времето и мисленето на човека за времето.

Каква е 89-а? Коя е 89-а? Къде е 89-а в поредицата от години на ХХ век? Каква е българската литература и култура през/около 89-а? Какви сме ние, вгледани в 89-а?

След конференциите „1956”, „1907” и “1968” това е четвъртият форум от проекта на Департамент „Нова българистика” на НБУ „Годините на литературата”. Пред участниците в конференцията на 15 май ще бъде представен и третият сборник от едноименната издателска поредица – „1968 - Годината на гневното слънце
, събиращ текстовете, представени миналата година.

. За повече информация и заявки за участие:
dojnovpl@abv.bg ; тел. 02/ 8110 112 – Пламен Дойнов

Автор:
Департамент "Нова българистика" на НБУ
Публикация:
04.04.2009 г. 16:11
Посетено:
1056
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7638-natsionalna-nauchna-konferentsiya-1989