Научни форуми

Научна конференция "Род, семейство, Отечество"

Пловдив, 7 и 8 октомври 2009 г.

◊ СЪБИТИЕТО

На 7 и 8 октомври 2009 г. Регионален исторически музей - Пловдив, Институт за история при БАН, Дирекции „Музеи, галерии и изобразителни изкуства” при Министерството на културата и Община Пловдив организират

поредния научен форум „Пловдивски приноси” на тема „Род, семейство, Отечество” (пловдивските фамилии и дейци в националната история на България).

Форумът е посветен на 190-годишнината от рождението на д-р Стоян Чомаков и 160-годишнината от рождението на Иван Евстатиев Гешов.


◊ ЗА ФОРУМА

Целта е да се даде възможност за докладване и публикуване на новите изследвания за историята и приноса на големите пловдивски фамилии на Чалъковци, Моравенови, на братята Гешови, на братята Генадиеви, на д-р Константин Стоилов, Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов, Драган Манчов, на стопанските дейци от фамилиите Гюмюшгердан, Дренскн, Обрейкови и др. Тяхното дело извежда Пловдив като водещ град в българското национално Възраждане и първите десетилетия на новата ни история. Същевременно техните многолюдни семейства са крепител на родовата памет и българската национална идея. Научен ръководител на форума ще бъде академик Георги Марков - директор на Института по история при БАН.

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие с научни доклади в обем до 10 стандартни машинописни страници и научни съобщения в обем до 6 страници.

В деня на форума трябва да представите разработените материали на хартиен и електронен носител. Презентациите могат да бъдат показани и на мултимедия.

. За допълнителна информация: тел. 032/ 26-99-55.

. Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

. Заявки за участие във форума с кратко резюме очакваме до 15 април 2009 г. на адрес:

Пловдив,
пл. „Съединение” № 1, Регионален исторически музей  

или на
имейл: hm_plovdiv@mail.bg

За организаторите: Директор на РИМ - Пловдив
(н.с. Стефан Шивачев)Автор: Организаторите
27.02.2009 г. 21:24
Посетено: 878
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7395-nauchna-konferentsiya-rod-semeystvo-otechestvo