Научни форуми

Международна научна конференция във Велико Търново

27-30 май 2009 г.

◊ СЪБИТИЕТО

Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий", Филологическият факултет
и СГПИ
организират

Международна научна конференция
на тема:
Модернизация на хуманитарното образование в условията на болонския процес в страните от Европейския съюз и Русия

(България, Велико Търново, 27-30 май 2009)


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Планирани са следните тематични направления:
1. Болонският процес като нов фактор за интегриране на образованието във висшето училище.
2. Качеството на обучението в Русия и страните от Европейския съюз: система, модели на управление, тенденции на развитие.
3. Иновационни методи на преподаване в сферата на висшето образование. Ролята на международното сътрудничество в развитието и разпространението им.
4. Новите информационни технологии в процеса на преподаване.
5. Междукултурният диалог в научната и образователната сфера на съвременната хуманитаристика.

Срок за изпращане на заявките за участие (по подаден образец) заедно с кратко резюме в размер половин страница: 30.03.2009 г.
• на електронен адрес: vtu.konf.maj2009@gmail.com
• или по поща на адрес:
България, Велико Търново 5003,
ул. "Теодосий Търновски" 2,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Деканат на Филологическия факултет
Автор:
27.02.2009 г. 18:06
Посетено: 917
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7393-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-vav-veliko-tarnovo