Научни форуми

Свобода и надзор на Балканите

XVIII международна кръгла маса

◊ СЪБИТИЕТО

Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации
Югозападен университет „Неофит Рилски”

обявява

XVIII международна кръгла маса

на тема
Свобода и надзор на Балканите


ПРОГРАМА

27 февруари (петък)
Заседателна зала 114, I корпус
9.00–9.30 – Регистрация на участниците

9.30–10.00 Откриване на кръглата маса


10.00-12.30
Първо заседание
Свобода и не-свобода: стратегии и практики
Водещ: доц. д-р Кристина Попова
Работен език: английски

Тимоти Ашплант, Ливърпул
. Вътрешна свобода, външна свобода. Стратегии на въобразяване

Жоржета Назърска, София
. Времената на академичната не-свобода: Катедрата по германистика в Софийския университет (1946-1956)

Мирослав Свирчевич, Белград
. Идеята за модерна държава в конституционните системи на България (1879), Сърбия (1903) и Гърция (1911)

Михаел Шнедхубер, Грац
. Медия и промяна: случаят на Хърватия

Кристина Попова, Благоевград
. Контролиращият гостенин. Практиката на домашното посещение като социална и политическа техника през двадесети век

Дискусия


14.00-16.00
Второ заседание
Социален контрол и социални практики
Водещ: гл. ас. д-р Милена Ангелова
Работен език: български, английски

Ян Инерхофер, Виена
. Контрол над демографското развитие в Югоизточна Европа. Дебатът за „Земеделската свръхнаселеност” (1930-1945)

Сергей Вучков, Благоевград
. Изборите за ХХVІ Обикновено народно събрание, VІІ Велико народно събравие и Референдумът от 8 септември 1946 и българите мюсюлмани през погледа на в. „Пиринско дело”

Нурие Муратова, Благоевград
. „Да събуждаме в тях самоинициативата, да я използваме, насочваме, ръководим”. Школите за мюсюлманки ОФ-активистки през 60-те години на ХХ век

Анастасия Пашова, Благоевград
. Другарските съдилища – социална практика за колективно засрамване и заклеймяване в периода на държавния социализъм
(1960–1989)

Милена Ангелова, Благоевград
. Грижа, наблюдение и социален контрол. Първи опити за настаняване на деца в семейства в България

Дискусия
16.00-16.30 - Кафе пауза


16.30-18.30
Трето заседание
Свобода и надзор - визии от миналото и настоящето
Водещ: гл. ас. д-р Нурие Муратова
Работен език: български, английски

Илка Петкова, Пловдив
. Император Василий ІІ и цар Самуил – двата символа на византийско-българската епопея

Оля Григорова, Благоевград
. Регионалният светец като надзорник

Петър Парашкевов, Благоевград
. Хан Борис-Михаил като личност в порива за свобода

Манучар Лория, Батуми
. Етническите конфликти в Грузия и международната общност

Кетеван Сванидзе, Батуми
. Проблеми на етническата идентичност в междукултурното общуване

Дискусия
19.30 – Коктейл, университетска база Бачиново28 февруари (събота)
Заседателна зала 114, I корпус

9.30-11.00
Четвърто заседание
Свободата - аспекти на естетическото
Водещ: проф. дфн Костадин Динчев
Работен език: български и английски

Йоана Славчева, Велико Търново
. Затворът и концлагерът като пространство на несвобода в два румънски политически романа от края на 70-те години на XX век

Бойка Илиева, Благоевград
. Тъмницата – модуси на оцеляването. Случаят „Пелико” в контекста на българската възрожденска литература

Елена Азманова
, Благоевград
. Мемоарите: канонично и неканонично. Неканоничното като идеологизиращо

Оливера Маркович, Лазаревац
. Анатомия на филма „Крадецът на праскови” (реж. Въло Радев)

Дискусия
11.00-11.30 - Кафе пауза


1130-13.00
Пето заседание
Свободата – аспекти на етическото
Водещ: доц. д-р Анастасия Пашова
Работен език: български

Екатерина Керемидарска, Кюстендил,
Йорданка Ангелова, Младен Тонев, Варна
. Самотният „избор” на надзираваната любов

Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, София
. Свободно възпитание или педагогически анархизъм. (Рефлексии на антиномията свобода–анархия в българската педагогическа книжнина през първата половина на ХХ век)

Христо Салджиев, Стара Загора
. Проблемът за свободата в учебното съдържание на предмета „Религиозна култура и морал” от системата на средното образование в Република Турция

Владимир Перич, Белград
. Насилствено рамкиране на сръбския дадаизъм

Дискусия


14.00-16.30
Шесто заседание
В памет на Юрий Венелин (1802-1839)
Водещ: доц. д-р Елена Тачева
Работен език: български

Валентина Колесник, Одеса
. Дебалканизация на българските говори в Украйна (граматичен аспект)

Костадин Динчев, Благоевград
. Юрий Венелин и теренната фолклористика в България

Драгомира Вълчева, София
. Скит, т.е. славянин: панславизмът на Юрий Венелин в преводната практика на Пандели Кисимов

Валентина Тодорина, Благоевград
. Венелиновата „проводникова” епистолография

Атанаска Методиева, Благоевград
. „...Затова човек трябва да преживее в България пет или шест години...”

Елена Тачева, Благоевград
. Говорейки Възраждането: фигурата „Юрий Венелин и …”  

16.30-17.00
Закриване на Осемнадесетите международни зимни балкански срещи


Координатори:
доц. д-р Елена Тачева
доц. д-р Кристина Попова
гл.ас. д-р Милена Ангелова
гл. ас. д-р  Нурие Муратова
Елина Попова
Автор:
26.02.2009 г. 23:02
Посетено: 1168
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/7385-svoboda-i-nadzor-na-balkanite