Научни форуми

Вестникът и обществото

Програма на националната научна конференция

 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 15-16 Април, 2005 г.
 • СЪБИТИЕТО
 • Национална научна конференция Вестникът и обществото
 • ПРОГРАМА
 • 15 април 9,30 ч. Откриване Аула Максима на ВСУ Слово на Ректора проф. д-р ик.н. Анна Недялкова Пленарно заседание Председател: доц. Георги Калагларски Секретар: д-р Дани Недялкова 10,00-10,20 доц. Георги Калагларски, ВСУ „Тенденции в развитието на варненските печатни медии - 1990-2005” г. 10,20-10,40 проф. Милко Петров - ВСУ, СУ „Световни тенденции в развитието на вестника” 10,40-11,00 доц. Лилия Райчева - ВСУ, СУ „Параметри на интерактивността в он-лайн вестниците” 11,00-11,30 Кафе-пауза 11,30-11,50 акад. Иван Радев, ВТУ „Анонимността - критерий за авторство (Из практиките на възрожденските издания)” 11,50-12,10 доц. Цветан Ракьовски, ЮЗУ „Мемоарите от края на 19 век - вестникарската антиципация на героическите сюжети” 12,10-12,30 доц. Михаил Неделчев, НБУ „Стратегии и жестове на вестниците с брой единствен” 12,30-12,50 доц. Красимир Стоянов, СУ „Езиковата политика в българските вестници в периода на Присъединяването (към НАТО и ЕС)” 12,50-13,00 Д и с к у с и я 13,00-14,00 Почивка Следобедно заседание Секция I. Вестникът и/за обществените нагласи Председател: проф. Милко Петров Секретар: д-р Цветелина Войчева 14,00-14,10 д-р Христо Мишков, ВСУ „Възрожденски страсти и мотиви в популярните исторически материали на днешната българска преса” 14,10-14,20 д-р Магдалена Костова-Панайотова, СУ „Медийни носталгии” - аспекти на комуникацията в емигрантската преса (вестник Неделник)” 14,20-14,30 д-р Петър Деянов, ВСУ „Онтология на омразата в медийния дискурс” 14,30-14,40 Кремена Капралова, ВСУ „Агресивна и депресивна журналистика” 14,40-14,50 д-р Дани Недялкова, ВСУ „Националният лексикон (Една рубрика в „24 часа”)" 14,50-15,00 доц. Масис Хаджолян, ВСУ „Правната проблематика в съвременния всекидневник” 15,00-15,10 проф. Христо Бонев, ВСУ „Социологът в печата. Между науката и публицистиката” 15,10-15,20 докторант Валентина Иванова, ВСУ „Вестникът и властта. Английската преса като коректив за властовите структури” 15,20-15,30 Д и с к у с и я 15,30-16,00 Кафе-пауза Секция II. Езикът на всекидневника Председател: доц. Красимир Стоянов Секретар: д-р Биляна Тодорова 16,00-16,10 д-р Константин Куцаров, ПУ „Специфичните български промени в езика на съвременните всекидневници” 16,10-16,20 д-р Веселина Живкова Ватева, БСУ „Метафората в текстовете от периодичния печат” 16,20-16,30 д-р Биляна Тодорова, „Структурирането на вестникарския текст като израз на обществените процеси” 16,30-16,40 ст. преподавател Светла Караянева , АУ - Пловдив „Вестникът като сандвич-fast food практика на един читател” 16,40-16,50 доц. Димитър Камбуров, СУ „Вестникът след прехода: неутрализиране на новината, приватизиране на знанието, демодиране на критиката, патиниране на жълтината” 16,50-17,00 Д и с к у с и я 17,00-17,30 Представяне на новия брой на литературния алманах „Света гора”, ВТУ 18,30 Коктейл в стола на ВСУ 16 април Заседателна зала на ВСУ Секция III. Вестникът и обществената памет Председател: доц. Людмила Стоянова Секретар: д-р Елена Гетова 9,00-9,10 проф. д-р и.н. Румяна Михнева (ВСУ) и Пиер Воалери „Места на паметта: Вестникът и българите в Цариград в дебата на 19 век (Примерът на „Цариградски вестник”)” 9,10-9,20 д-р Елена Славова Гетова „Вестникът и възрожденското общество. Проблеми на рецепцията” 9,30-9,40 доц. Людмила Стоянова, ВСУ „Вестникът и обществената памет” 9,40-9,50 д-р Цветелина Войчева, ВСУ „Няколко приноса към библиографията на Варненския периодичен печат 1878-1912” Секция IV. Вестникът за култура (-та) и литература (-та) Председател: проф. Милена Кирова Секретар: д-р Петър Деянов 9,50-10,00 проф. Милена Кирова, в-к „Култура” „Един вестник, едно общество: „Случаят Култура” 10,00-10,10 доц. Сава Василев, ВТУ „Литературният вестник” - удоволствено четене за препрочитане” 10,10-10,20 Марин Бодаков, в-к Култура „Литературата в медиите” 10,20-10,30 д-р Антония Гайдарджиева, ВТУ „Васил Пундев за вестника и националния литературен канон” 10,30-10,40 Доц. д-р Калина Грозева Лукова, БСУ „Георги П. Стаматов в българския печат между 1900-1940” 10,40-10,50 Тодор Биков, в-к „Артклуб” - Пловдив „Културна референция на словото - „Хипнозата на деня” 10,50-11,00 Д и с к у с и я 11,00-11,30 Кафе-пауза Секция V. Вестникът и/в Интернет Председател: доц. Владимир Янев Секретар: Росен Гинев 11,30-11,40 Бойко Ламбовски, в-к „Сега „Вестникът в мрежата - предизвикателства и опасности” 11,40-11,50 Росен Гинев, ВСУ - Медиен център „Вестникът в мрежата - „на кръстопът” 11,50-12,00 Йордан Ефтимов, НБУ „Форумите в електронните издания и в web-логовете” 12,00-12,10 доц. д-р Владимир Янев, ПУ „Поезията в съвременните български вестници и в LiterNet” 12,10-12,20 Георги Чобанов, LiterNet, ШУ „Културните новини в перспективата на новите медии” 12,20-12,30 Д и с к у с и я Секция VI. Регионалният вестник Председател: доц. Георги Калагларски Секретар: д-р Тодор Георгиев 12,30-12,40 проф. Близнаков, ВСУ „Варненските медии и обществено-икономическото развитие на града” 12,40-12,50 д-р Тодор Георгиев, БСУ „Регионалният вестник - аспекти на моделирането” 12,50-13,00 Сабина Дукова, в-к „Нова добруджанска трибуна” „Клониране на регионалните медии” 13,00-13,10 Светлана Костадинова, ЮЗУ „Отражението на югозападния печат в телевизия "Пирин" - Благоевград” 13,10-13,20 д-р Николай Живков и д-р Пенка Маринова, СА „За визията на академичния вестник” 13,20-13,30 Д и с к у с и я 13,30-13,45 Закриване на конференцията
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 558
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/722-vestnikat-i-obshtestvoto