Научни форуми

Единство на времената

Пролетна лектория

 • СЪБИТИЕТО
 • Пролетна лектория “Единство на времената”
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • 14 април – 30 май 2005 Зала на BEIED, ул. “Света София” № 8, ет. 2 (до пл. “Света Неделя”)
 • ПРОГРАМА НА ЛЕКТОРИЯТА
 • м. април: 14 април, 18.00 – Тържествено откриване на лекторията. Първа лекция: Николай Колев. “Метаисторията и пределът на пророческата реалност.” Вековната сегрегация на религиите формира усещане за уникалността на посланието, което те носят. Съществуването на една надисторична реалност и последователност на духовните факти и послания обаче ги свързва отвъд историзма в едно цяло, в един цикъл на пророческото послание. На основата на своя общ мистичен контекст трите авраамически религии формират една завършена картина на божествената история – йероисторията, както я нарича големият ориенталист Анри Корбен. Цикълът на пророчеството, низпослан на човечеството чрез посредничеството на пророците, очертава границите на нашия най-краен предел в разбирането ни за божественото, нашето най-съкровено и пълно проникване в мистицизма и в същността на Едното. 25 април, 18.00 Втора лекция: Бойко Златев. “Физическите фактори на историческия процес” – забравената книга на Александър Чижевски.” След хелиоцентричната система на Коперник, сложила край на геоцентризма в астрономията, теорията на великия представител на руския космизъм Александър Чижевски (1897-1964) за историческите цикли, съответстващи на циклите на слънчева активност, разрушава “социалния” геоцентризъм. Нейната философско-историческа интерпретация, по думите на известния руски учен проф. А. Водолагин “нанася силен удар върху антропосоциоцентризма, т.е. върху метафизичния фундамент на политическата власт във всяка нейна историческа модификация.” Подложена в миналото на идеологическа забрана, а впоследствие и на забрава, днес книгата на Чижевски отново намира своите читатели. Резултатите, които тя съдържа, са потвърдени, а изложените в нея идеи получават ново развитие.
 • ОРГАНИЗАТОРИ
 • Сдружене “Нова палитра” Интернет списание “Палитра” (http://www.palitrabg.net)
 • ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 • За повече информация за лекторията посетете сайта http://www.palitrabg.net/lektoria (след 8 април) или пишете на адрес palitra2003@abv.bg.
  Автор: Бойко Златев
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 205
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/701-edinstvo-na-vremenata