Научни форуми

Кръгла маса "В търсене на интердисциплинарност"

София, 4 декември 2008

◊ СЪБИТИЕТО

Академичен Кръг по Сравнително Литературознание
(АКСЛИТ / CALIC / ACCL)
http://www.calic-bg.netfirms.com

Кръгла маса
В търсене на интердисциплинарност


София, 4 декември 2008
Софийски университет, зала 2

• С научното сътрудничество на СУ „Св. Кл. Охридски”, Института за литература и Института по балканистика при БАН, ПУ „Паисий Хилендарски”, НБУ


◊ ПРОГРАМАТА

. 14.00 ч. Откриване – Румяна Л. Станчева, председател на АКСЛИТ
. 14.15 ч. Модератор - Николай Аретов (Институт по литература при БАН)


Първа част: Балканите
. 14.30 ч. - Лилия Кирова (Институт по балканистика при БАН) - Компаративистичният подход при изследване на модерността на Балканите
. 14.45 ч. - Русана Бейлери (СУ „Св. Кл. Охридски”). Албанологията – поле на реална интердисциплинарност
. 15.00 ч. - Йорданка Бибина (Институт по балканистика при БАН). Интердисциплинарността, “без която не можем”
. 15.15 ч. – въпроси, коментари, включване
. 15.30 ч. Кафе-пауза


Втора част:
. 15.45 ч. - Мая Тименова (ПУ „Паисий Хилендарски”) - Художествената литература и сравнителното литературознание като документ/извор на знание за други научни области.
. 16.00 ч. - Огнян Ковачев (СУ „Св. Кл. Охридски”) - Кога „книгата ми хареса повече” или за границите на филмовата адаптация
. 16.15 ч. - Румяна Л. Станчева (СУ „Св. Кл. Охридски”) - Сравнителното литературознание като място за итердисциплинарност. Вътрешни и външни зони на преплитане
. 16.30 ч. въпроси, коментари, заключения
. 16.45 ч. – Годишен отчет на АКСЛИТ, с чаша вино

Автор: Николай Аретов
27.11.2008 г. 15:59
Посетено: 786
Етикети: Кръгла маса
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/6917-kragla-masa-v-tarsene-na-interdistsiplinarnost