Научни форуми

Седма национална научна конференция за студенти и докторанти

Пловдив

 • ОРГАНИЗАТОРИ
 • Филологически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” Съюз на учените в България - клон Пловдив
 • СЪБИТИЕТО
 • Седма национална научна конференция за студенти и докторанти
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • Конференцията ще се проведе на 12 и 13 май 2005 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6).
 • ТЕМАТИКА
 • Тематика по избор из областта на литературознанието и езикознанието. Участниците (бакалаври и магистри) могат да се явят с най-интересните части от свои курсови и дипломни работи или да представят оригиналната си концепция по личен научно-изследователски проект, като обемът на докладите не трябва да надвишава обявения по регламент.
 • ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
 • :. Откриване – 12 май, 10 часа; Закриване – 13 май, 16.30 часа; :. Заседания по секции; :. Дискусии; :. Представяне на магистърските програми през учебната 2005/2006 година в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и с регламента за участие в тях. Презентацията е отворена и към други университети в България – СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” и др. :. Запознаване с новата книжна продукция на водещи български издателства в областта на научната и учебна литература. Анонсиране на най-новите книги на издателствата “Анубис”, “Жанет 45”, “Летера”, “Пигмалион”, “Хермес”, “Пловдивско университетско издателство” и други. Желание за участие са заявили и издателствата “Нов български университет”, “Обсидиан”, “Слово”, Велико-Търновско университетско издателство и др. Възможност за закупуване на учебна и научна литература с отстъпка; :. Срещи с водещи български писатели и поети; :. Промоция на изданието с докладите от Националната студентска конференция – Пловдив, 2004 – “Приключенията на четенето”.
 • ПОВЕЧЕ
 • Заседанията ще се организират в две основни секции - по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и на студентите, отличени с първа награда, ще бъдат отпечатани в Научните трудове на Пловдивския университет; предвижда се и издаването на сборник с всички отличени доклади. Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 15 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме - 15 минути. Срокът за заявяване на темите е 30.04.2005 г. Молим Ви не по-късно от този срок да ни изпратите заглавието на Вашия доклад, за да получите програмата на конференцията до 10.05.2005 г. Заявките изпращайте на адрес: 4000 Пловдив, ул. “Цар Асен” 24, ПУ “Паисий Хилендарски”, Катедра по български език, гл. ас. д-р Красимира Чакърова, е-mail: krasi_ch65@abv.bg , тел. 032 261 250 (за секция “Езикознание”); Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, гл. ас. д-р Светла Черпокова, е-mail: tiro@abv.bg , тел.: 032 261 476 (за секция “Литературознание”).
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 780
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/653-sedma-natsionalna-nauchna-konferentsiya-za-studenti-i-doktoranti