Научни форуми

Приложната психология в България: възможности и перспективи

 • ОРГАНИЗАТОР
 • Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 • СЪБИТИЕТО
 • Конференция “Приложната психология в България: възможности и перспективи”
 • ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
 • Конференцията ще има пет секции, както следва: :. Психодиагностика, клинична психология и психоконсултативна дейност; :. Училищна психология, психологически проблеми на социалната работа, психокорекции; :. Психология на мениджмънта, рекламата и връзките с обществеността; :. Психоанализа и психотерапевтични практики; :. Социална психология, народопсихология и психология на културата.
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • Конференцията ще се открие на 20 май 2005 г. от 10.00 ч. в зала 307 на Университета.
 • ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 • Докладите, представени на конферeнцията, ще бъдат публикувани в сборник. Таксата за участие (25 лв.) можете да заплатите по банков път: ТБ “Алианц България” АД, банков код 56170069, банкова сметка 1025036424 до 15 май 2005 г., или в банката на университета до 20 май, 9.00 ч. Представяне на фактурите в стая № 6, Програма “Психология” на УНК “Обществени науки” до 20 май, 9.30 ч. Моля, до 30 април 2005 г. изпратете заявка за участие и резюме на доклада до 400 думи на следния адрес: Варна 9007 Курортен комплекс “Чайка” ВСУ “Черноризец Храбър” УНК “Обществени науки” стая № 6, тел. 052 359 569 или на е-mail: psychology@vfu.bg
  Автор: Симеон Нейчев
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 771
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/647-prilozhnata-psihologiya-v-balgariya-vazmozhnosti-i-perspektivi