Научни форуми

Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация

Шеста национална научна конференция по балканистика

 • ОРГАНИЗАТОРИ
 • Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” Образователен и културен център “Балкани” Студентски съвет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
 • ТЕМА Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация
 • НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ - Балканизацията като измерение или антипод на евроинтеграцията; - Религията на Балканите – традиция и фактор за развитие; - Мултикултурните общества на Балканите и положението на малцинствата; - Балканската езикова картина на света; - Балканите в ретроспектива – исторически, обществено-политически и етнокултурни процеси.
 • ВРЕМЕ И МЯСТО
 • Конференцията ще се проведе на 18, 19 и 20 май 2005 г. (сряда, четвъртък и петък). Велико Търново, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 • ПРОГРАМА И УСЛОВИЯ
 • В програмата на конференцията е предвидено официално представяне на новооткрития Образователен и културен център “Балкани” и кратка екскурзия до манастирите в околностите на Велико Търново и с. Арбанаси. Ще бъдат осигурени по две нощувки. Пътните разходи са за сметка на участниците. Заявките за участие трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 април 2005 г. на посочения по-долу адрес или e-mail. Технически параметри: Всеки от участниците има възможността да ползва нашата нова система за аудио-визуални презентации (мултипроектор) за пълноценното представяне на съответния доклад. Ако докладът предполага ползването на визуални средства, е необходимо да изработите слайдове за презентацията в Power Point. Желателно е докладът да отговаря на следните изисквания: - да бъде записан на електронен носител с приложена разпечатка; - обем до 15 стандартни печатни страници - 30 реда, 60 знака (големина на шрифта 12, междуредие 1.5) шрифт Times New Roman; - бележки под линия; - цитиране на източниците по модела: (Иванов 2000: 11); - представяне на доклада за стандартно установеното време (15 минути).
 • ЗА КОНТАКТИ
 • Образователен и културен център “Балкани” 5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 27 Организационен екип: Георги Бърдаров - тел. 088 757 70 30, e-mail: jorofox@yahoo.com , Йоана Славчева – тел. 089 874 32 02, e-mail: ioanasl@abv.bg, Галина Налбантова – тел. 088 860 91 73, e-mail: galinal81@yahoo.com .
  Автор: Симеон Нейчев
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 843
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/5/news/624-balkanskite-kulturi-i-natsionalnata-identichnost-v-usloviyata-na-globalizatsiya-i-regionalizatsiya