Научни форуми

Неправителствените организации и българите в Бесарабия, Таврия, Крим

Покана за участие в кръгла маса

◊ СЪБИТИЕТО

Културно-просветното дружество за връзка с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец”
организира
поредната традиционна IХ кръгла маса на тема:

“Неправителствените организации и българите в Бесарабия, Таврия, Крим”

Време за провеждане: 10 май 2008

• Основни направления на кръглата маса:
1. Образование.
2. Култура, наука и средства за масова информация.
3. Защита на гражданските права.

• Заявки за участие: име, месторабота, адрес за кореспонденция (имейл адрес); темата на доклада и резюме могат да бъдат изпратени по имейл като прикачен файл в rtf формат и шрифт Times New Roman.
. Тези, които имат желание да се включат в дискусията на кръглата маса, но нямат възможност да присъстват, могат да пращат своите съобщения/мнения на имейла на дружеството – те ще бъдат зачетени пред участниците във форума.
• Срок за получаване на заявките: до 30 април 2008 г.
• Адрес за контакти: имейл: rodolubets@abv.bg

• Организаторите не поемат разходи за участие в кръглата маса.
• Организаторите ще информират участниците до 1 май 2008 г. за програмата на кръглата маса на посочените електронни адреси.


◊ ТЕМИТЕ

Основни дискусионни акценти, които ще се поставят от организаторите на кръглата маса:

а) Министерството на образованието и науката на Р България подготвя нова наредба за образователната дейност сред българите зад граница: планира се да бъдат обединени 103. и 208. Постановление на Министерски съвет. Във връзка с това е от значение да се потърси мнението на представителите на тези български общности, на гражданския сектор в България, на бивши и настоящи лектори от България, изпратени да преподават сред българите зад граница, на студенти, на кандидат-студенти и на всички, които са заинтересовани от това дело.

б) Усложняване на процедурите за кандидатстване във висшите училища на България.

в) Зелените карти за българите от Бесарабия – за и против.


Очакваме вашите мнения, наблюдения, споделен опит по посочените акценти.Автор: Организационен комитет на дружество "Родолюбец"
16.04.2008 г. 15:31
Посетено: 780
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5659-nepravitelstvenite-organizatsii-i-balgarite-v-besarabiya-tavriya-krim