Научни форуми

Студентско-преподавателски литературоведски и културологичен семинар

Учредителна сбирка

◊ СЪБИТИЕТО

Катедрата по история и теория на литературата към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" съобщава, че
на 10 април 2008 г. ще се проведе първото заседание на новоучредения Студентско-преподавателски литературоведски и културологичен семинар

на тема:

Косият поглед:
Проблемите на марксизма, психоанализата, литературата и масовата култура в изследванията на Славой Жижек


В центъра на дискусията ще бъде книгата Žižek, S. Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991, която е предоставена за безплатно копиране в кабинет 203 - във формата на Pdf File (на езика на оригинала или в руски превод).

. За помощ се обръщайте към Добринка Начева (секретарка на Катедрата) и доц. д-р Пламен Панайотов.

Начало 17.00 часа
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Корпус 1, Зала 118


Заповядайте на учредителната сбирка на семинара.

Автор:
03.04.2008 г. 15:19
Посетено: 630
Етикети: семинар
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5583-studentsko-prepodavatelski-literaturovedski-i-kulturologichen-seminar