Научни форуми

Лекция на доц. д-р Тимен Тимев в София

Между нечовечността на знанието в човека и неразумността на човека в знанието

Лекция на доц. д-р Тимен Тимев в София


◊ СЪБИТИЕТО

На 29 и 30 март 2008 г.
в салона на Славянското дружество - гр. София
ще се проведе Националният ежегоден форум – нова духовна вълна "Света София Премъдра"

Специален гост на форума ще бъде доц. д-р Тимен Тимев.

На 30 март 2008, неделя, от 14.50 ч. той ще изнесе
лекция на тема: „Изместване на човешкия дух от пространствено-интелектуална фигура към времево-емоционална фигура”.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕКТОРА

Тимен Тимев е роден в Пловдив и е прочут повече в чужбина писател, поет, драматург, философ, семиолог, цигулар, психиатър, учен-енциклопедист и религиозен мислител.

Тимен Тимев, с псевдоними Anubis, Материус Розенкройцер и др., живее от 10 години в САЩ. Преподава в различни европейски университети и в САЩ история на философията, психоанализа, философия на музиката, творческо писане.

През 90-те години на миналия век става много известен с книгите си „Бунтът на бездарниците. История на лингвистичното лицемерие”, „Антифауст”, „Алхимия на словото” и др. Автор е на 21 стихосбирки и 12 пиеси. Има и над 20 хил. страници трактати по онтология, логика, етика, естетика, трансцендентална психология, социология, семиотика, херменевтика.

Създал е теорeтичен модел за нерепресивна цивилизация, модел на мозъка и свръхсъзнанието, нова интерпретация на квантовата математика и космология, системи за автоматична поезия и автоматична стилистика, системи за медитация и евристично-креативни техники, хипотеза за симетрично-синтактичния корелатив между Вселена и Мозък, хипотеза за ултрамикроскопска вселенна обективна психика, световна памет и квантово-механично колективно интерего.

Основател е и на ново философско течение „Омнисемантизъм”, ново международно-младежко интелектуално движение за нова логическа и страстна революция „Омниреализъм”. Полага основите и на нова наука „Алфизика”, развива несамотъждествена онтология, нихилистична физика, пермутираща херменевтика. Публикуван е предимно в чужбина. У нас са издадени само 3 негови заглавия. В момента работи в Института по интегрална естетика в Сан Франциско, Калифорния и като лекар-психиатър.
    

◊ ОЩЕ

Теоретичното дело на Тимен Тимев е посветено на търсене на Великия синтез между наука и изкуство, който прави невярно Дилтяевото деление на науки за природата и науки за духа. Основната му философска идея е преодоляване на човешкото и неговото трансцендентиране чрез един мутиращ хуманизъм към една трансхуманна космическа разумност. Тази идея ни среща с неразбираемата хармония между нечовечността на знанието в човека и неразумността на човека в знанието.
    
Философът учи, че Яснотата, Достоверността, Несъмнеността, Сигурността, Убедеността – тези стълбове на логиката са атрибути не на мисленето, а на очарованието. Те са очи не на отрезвител, а на хипнотизатор, които се надяват под техните черти да намерят Истината, а откриват Красотата. В сляпото хипнотично следване на човешката мисъл след Езика и Знака ние демаскираме нейната жажда по ексонтация и деесенциализация (изгубване на същността си в Превъзхождащото). Затова е време, казва той, да обвиним цялата методология на западната метафизика в желание за Омагьосване. Затова няма защо повече да крием, че рационализмът е бил винаги само предлог за естетизъм.
    
Тимен Тимев дефинира човешкото като световна кражба на самопознанието на обекта. Субективността е родена от конституирането на тази онтологична кражба. Затова познанието е грях, защото то е присвоената от човека и еволюцията Психичност на света. И единственият начин човекът да изкупи вината си пред Вселената и да се спаси, е да върне на Предметите Умността, която той еволюционно им е отнел, и да ги възвърне на Вселената. Субективността, която той престъпно е откраднал и задържал за себе си.

Човекът се обвинява, според Тимев, и в престъпленията на хуманистичната редукция, посредством която Космическата разумност и Чувствителност се редуцират до човешка разумност. Тогава основната предпоставка и условие да се издигне умът до философията на Размишляващата Вещ, радостната енергия и Умния Предмет е изискването на преодоляването на Човека и човешкото. Субективността, казва той, която е разделила (за целите на своя нарцисизъм) Цветето от Мисълта, е длъжна да възстанови единството на Мислещото Цвете. Заради това негово твърдение учениците му наричат неговото учение „Философия на Мислещото Цвете”.

Така чрез антиномия Тимев извлича теорията за радостната енергия и тревожната форма. Затова учението му носи името „Радостен инсолубилионизъм”. Чрез тази „радостна неразрешимост” той защитава възгледа за един рационален мистицизъм, който обяснява света чрез тайнството на знанието.
Автор: Лияна Фероли
28.03.2008 г. 17:32
Посетено: 4980
Етикети: София
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5544-lektsiya-na-dots-d-r-timen-timev-v-sofiya