Научни форуми

Варненска литературна школа за гимназисти

Лято 2005

В началото на лятото община Варна възстановява дейността на традиционната Варненска литературна школа за гимназисти. Предлагаме на вниманието ви информация за условията и сроковете за участие в нея. Варненската литературна школа за гимназисти ще се проведе в началото на юни 2005 г. Ще предложи лекции по българска литература и работа в ателиета за поезия и проза при отлични условия. За участие може да кандидатства всеки ученик от 8. до 12. клас на варненско училище. За наградите ще се състезават само онези, които изпратят до 24.05.2005 година стихотворение или есе от една машинописна страница на електронен адрес prolitera@abv.bg или до Общински педагогически информационен център - ул. ”Шипка” № 17 а. Писмото следва да съдържа още трите имена, класа и училището на кандидата. Комисия ще прегледа всички постъпили творби и ще награди трима участници. Наградените, както и всички, заявили желание за участие, ще бъдат известени за времето и мястото на провеждане на Школата на своите електронни адреси, а списък с имената ще бъде изнесен до 31.05.2005 година в Общинския педагогически информационен центъра на ул. “Шипка” № 17 а. Община Варна финансира образователната и творческа дейност на Школата и осигурява наградите на отличените, както следва – 120, 80 и 40 лева съответно за 1., 2. и 3. място. Уважаеми госпожици, госпожи и господа, с радост очакваме Вашите творби и се надяваме, че ни предстои вълнуващо преживяване на духа. За информация и допълнителни справки се обръщайте на тел. 62 10 24 – г-жа Кенарова, или на електронен адрес: prolitera@abv.bg. Повече за школата Кой кой е: Варненска пролетна литературна школа за гимназисти.
Автор: Коста Базитов - директор на Дирекция "Образование", Община Варна
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 251
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/553-varnenska-literaturna-shkola-za-gimnazisti