Научни форуми

Втора национална конференция на Текстологическата школа на НБУ

Покана за участие

◊ СЪБИТИЕТО

На 28 март 2008 г. в Нов български университет
(ул. „Монтевидео” № 21)
ще се проведе

Втората национална конференция на Текстологическата школа на НБУ

Конференцията ще се опита да отговори на въпроси като: съществува ли текстология днес, какви са нейните традиции, защо в другите литературознания не се говори за текстология, има ли нерешени текстологични проблеми за българските класици и за съвременните български писатели.

• В рамките на конференцията ще се състои кръгла маса, на която ще бъде обсъдена предстоящата работа на Текстологическата школа на НБУ и ще бъдат сформирани екипи, които ще работят по предстоящите й проекти.


◊ ОЩЕ ЗА ФОРУМА

Текстологическата школа на НБУ бе създадена на 17 декември 2004 г. и в момента е единствената академична институция в България, извършваща последователно и системно текстологически проучвания. Чрез работата си тя утвърждава българската текстологическа традиция, припомня принципите на професионализъм и академизъм, утвърждава нови практики. Нейният редовно провеждан семинар по текстология печели популярност както в НБУ, така и сред други академични и извънакадемични общности, професионално свързани с текстологическа проблематика.

Сред задачите на Текстологическата школа е издаването на поредица от академични издания на класически български стихотворни книги, създаването на специализирана библиотека с текстологическа проблематика, включваща и архив с ръкописи и други документи. Предстои издаването и на поредица “Текстологическа школа” с учебни издания по текстология, които ще послужат за основа на Лятна школа по текстология. 

• Моля да заявите участието си в конференцията с доклад или с изказване на кръглата маса най-късно до 25 март 2008 г. на тел. 02/8110132 и 02/8110112 или по електронна поща на адрес lora.shumkova@gmail.com.

Лица за контакти:
. Лилия Ставрева (секретар на департамент “Нова българистика”) и
. Лора Шумкова (секретар на Текстологическата школа на НБУ).

Автор: Лора Шумкова
13.03.2008 г. 15:51
Посетено: 843
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5458-vtora-natsionalna-konferentsiya-na-tekstologicheskata-shkola-na-nbu