Научни форуми

Първи велик събор на българите по света

Международен български форум - Варна 2008

◊ СЪБИТИЕТО

В София се състоя първа среща на представителния организационен комитет за подготовка и провеждане на "Първия велик събор на българите по света".

Той ще се проведе на 1, 2 и 3 ноември 2008 г. във Варна.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА СРЕЩАТА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

Свикването му е по инициатива на Научния център за българска национална стратегия с председател проф. д-р Григор Велев. Той е и председател на новосъздадения организационен комитет, в който членуват известни български историци, писатели, журналисти, културни и обществени дейци.

Проф. Гр. Велев запозна членовете му с идеята за такава Международна среща на българи по света, както и с програмата на срещата, която е планирана за първите три дни на ноември тази година. Тя ще се проведе под патронажа на кмета на град Варна г-н Кирил Йорданов.

Предвидено е на този Международен български форум да се учреди Асоциация на българите по света, както и Световен парламент на българите. По време на разговора и обсъжданията бе предложено също да се подготви брошура за делегатите, в която да има ценни и полезни материали и сведения за националната кауза, за българските организации по света, както и програмата на тридневната среща във Варна.

Автор: Димитър Боримечков, член на организационния комитет
26.01.2008 г. 20:43
Посетено: 708
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5223-parvi-velik-sabor-na-balgarite-po-sveta