Научни форуми

Агресията на уличния език

Kонференция по социолингвистика

◊ СЪБИТИЕТО

Международно социолингвистическо дружество - София
International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

организира

Девета конференция по социолингвистика на тема:
“Агресията на уличния език”.

22 и 23 март 2008 г. (събота и неделя).
Зала № 1 на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.

2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.

3. Таксата е в размер  на 30 лева (за студенти, докторанти и пенсионери – 5 лв.).

4. Организационният комитет на конференцията предвижда докладите да са по 20 минути, т.е. не повече от 8 стандартни страници (30 р. по 60 знака), а за научните съобщения – до 5 стр., т.е. 12 минути. Няма да бъдат приети доклади и научни съобщения, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

5. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2008 г. и за предходни години.

6. Срок за изпращане на заявките – 1 февруари 2008 г., на адрес insoliso@gmail.com или до Организационния комитет на посочения горе адрес.

7. Работни езици на конференцията – български и английски.

• За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет:
. Доц. д-р Ангел Ангелов - председател
. Доц. д-р Красимира Алексова
. Доц. д-р Красимир Стоянов
. Ст. пр. д-р Павлина Кънчева
. Ст. пр. д-р Катя Исса

Автор: Международно социолингвистическо дружество - София
12.01.2008 г. 18:36
Посетено: 673
Етикети: език
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5167-agresiyata-na-ulichniya-ezik