Научни форуми

Езикът - феномен без граници

Пета международна конференция

◊ СЪБИТИЕТО

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт при Медицинския университет “Проф. д-р П. Стоянов” - Варна, организира под патронажа на Ректора и със съдействието на международни институции

Пета международна конференция
Езикът - феномен без граници

12-14 юни 2008 г. - Варна


◊ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

. Езикова комуникация и европейско пространство;
. Комуникативно поведение,  речеви стратегии и тактики;
. Комуникативна компетентност – стандартизация и сертификация;
. Лингвистични и културологични аспекти на езиковото обучение;
. Език и интернет;
. Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;
. Преводът – взаимодействие между език и култура;
. Мениджмънт на езиковото обучение
. Спортът – средство за общуване.

Работни езици: български, английски, немски, френски, руски, испански.


◊ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

За участие в конференцията се приема само по един доклад (самостоятелен или в съавторство).

За целта е необходимо:

1. Изпращане на резюме до 300 думи и заявка за участие до 15 април 2008 г.:
. на електронен адрес: ezik_konf@mu-varna.bg        
. или на пощенски адрес: Варна, 9002, ул. “Марин Дринов” № 55,
            Медицински университет - Варна
            Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт
            Ст. преп. Йорданка Стефанова

2. Заплащане на такса за правоучастие при регистрацията в размер на 60 лева. Таксата включва: конферентни материали и достъп до заседанията на секциите, коктейл и концерт, сборник с публикуваните доклади, кафе в паузите.

Докладите, изнесени и приети на заседанията на секциите, ще бъдат публикувани в международно издание на специален сборник и на CD.


• За повече информация: http://www.mu-varna.bg.
Автор:
12.01.2008 г. 15:46
Посетено: 582
Етикети: Езикът
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/5166-ezikat-fenomen-bez-granitsi