Научни форуми

Критическото наследство на българския модернизъм

Конференция, организирана от Института за литература, БАН

◊ СЪБИТИЕТО

Конференция „Критическото наследство на българския модернизъм”

. Организатор – секция „Нова и съвременна българска литература”, Институт за литература, БАН

. Ръководител на проекта – Едвин Сугарев, координатор – Елка Димитрова

Конференцията ще се проведе на 03.12.2007 (понеделник) от
09.00 ч.
в Столична библиотека, зала „Вяра”.


◊ ПРОГРАМАТА

І част. Водещ – Едвин Сугарев.

09.00–09.10 Откриване – Елка Трайкова.
09.10–09.30 Елка Константинова – „Спомени за модернизма на кръга „Златорог”.
09.30–09.50 Надежда Александрова – „Списание „Златорог” и дебатът за модернизма през 20-те и 30-те години на ХХ век”.
09.50–10.10 Калина Лукова – „От авторитета до мита (наблюдения върху модернистичния печат от първите три десетилетия на ХХ век)”.
10.10–10.30 Светлозар Игов – „Модерно, модернизъм, авангард”.
10.30–10.50 Пламен Антов – „Хипертрофия и колапс на
символистичния език; Език и Аз”.

10.50–11.00 Пауза

11.00–11.20 Елка Димитрова – “Манифестите на българския модернизъм”.
11.20–11.40 Светлана Стойчева – „Критическите текстове на художника писател Сирак Скитник”.
11.40–12.00 Румен Шивачев – „Димо Кьорчев – песимизмът на изкуството”.
12.00–12.20 Милю Петров – „Аспекти на деструкцията в някои критически текстове на Гео Милев, Кирил Кръстев и Чавдар Мутафов”.
12.20–12.40 Иван Христов – „Критическите проекции на кръга „Стрелец”.

12.40–13.10 Почивка


ІІ част. Водещ – Елка Димитрова.

13.10–13.30 Цветанка Атанасова – „Критическите текстове на Чавдар Мутафов”.
13.30–13.50 Едвин Сугарев – “Зеленият кон на българския модернизъм”.
13.50–14.10 Надежда Цочева – „Проблеми на изкуството в декоративната критика и есеистика на Чавдар Мутафов”.
14.10–14.30 Лора Шумкова – „Градската семиотика на Чавдар Мутафов”.
14.30–14.50 Александра Антонова – „Критическото наследство на Чавдар Мутафов”.

14.50–15.00 Пауза.

15.00–15.20 Елизария Рускова – „Николай Райнов – един театрален визионер”.
15.20–15.40 Мая Горчева – „За някои понятия в Гео-Милевата критическа рефлексия”.
15.40–16.00 Александър Йорданов – „Литературната критика в интерпретацията на д-р Константин Гълъбов”.
16.00–16.20 Владимир Янев – „Критически текстове върху имажинизма на Никола Фурнаджиев”.
16.20–16.40 Иван Младенов – „Концептуализиране на българската литература и представянето й в чужбина (Първата академична антология на българската литература на английски език)”.

16.40–17.00 Дискусия.
Автор: Елка Димитрова
29.11.2007 г. 15:57
Посетено: 811
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4974-kriticheskoto-nasledstvo-na-balgarskiya-modernizam