Научни форуми

Кирил Кръстев - естетът и философът на българския авангардизъм

Национална научна конференция във Велико Търново

◊ СЪБИТИЕТО

Национален институт "Нова българска литература"
Катедра "Българска литература" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
организират

на 23 ноември 2007 г. от 13.00 ч. в зала № 2 на ВТУ

Национална научна конференция
Кирил Кръстев - естетът и философът на българския авангардизъм


◊ ПРОГРАМАТА

Председател – доц. д-р Сава Василев
Откриване – акад. дфн Иван Радев

. проф. дфн Михаил Неделчев, НБУ. Любовност и творческа възбудимост през 30-те selon Кирил Кръстев

. проф. дфн Светлозар Игов. За Кирил Кръстев

. н.с. І ст. д-р Едвин Сугарев, Институт за литература БАН. Неблагодарностите на Кирил Кръстев

. доц. д-р Запрян Козлуджов, ПУ “Паисий Хилендарски”. Културното ни минало между двете световни войни и мемоарните рефлексивни механизми в спомените на Кирил Кръстев

. проф. дфн Цветан Ракьовски, ЮЗУ “Неофит Рилски”. Кирил Кръстев като медиен критик

. доц. д-р Стилиян Стоянов, ЮЗУ “Неофит Рилски”. Възгледите на Кирил Кръстев за литературоцентричните цивилизации

. гл. ас. д-р Пламен Дойнов, НБУ. Кирил Кръстев и дебатът за българския есеизъм

. доц. д-р Владимир Янев, ПУ “Паисий Хилендарски”. Кирил Кръстев - епистоларни свидетелства

. н.с. І с. д-р Елка Димитрова, Институт за литература БАН. Манифестите на Кирил Кръстев и духът на авангардите

. доц. д-р Виолета Русева, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Вазов?

. доц. д-р Сава Василев, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Кирил Кръстев – стилът “джаз-банд” в партитурата на думите

. доц. д-р Радослав Радев, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Културни аспекти на смеха в есетата на Кирил Кръстев

. гл. ас. д-р Димитър Кръстев, ПУ “Паисий Хилендарски”. Кирил Кръстев и темата за края на изкуството

. Николинка Климукова, изкуствовед, Арт-директор на галерия “Арт Муза”, София. Възгледите на Кирил Кръстев за изкуството в нашата съвременност

. Диана Драганова, изкуствовед, Национална художествена галерия София. Непубликувани текстове на Кирил Кръстев за художника Георги Бакърджиев

. ас. д-р Деница Янева. Кирил Кръстев като критик и изкуствовед
Автор:
23.11.2007 г. 13:07
Посетено: 1228
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/4938-kiril-krastev-estetat-i-filosofat-na-balgarskiya-avangardizam